• Svensk fjärrvärme till Storbritannien

  Med hjälp av Energimyndighetens nya satsning får 30 företag inom fjärrvärme som deltar i programmet Heat Networks-Sustainability by Sweden hjälp att etablera sig och expandera sin verksamhet i Storbritannien.
 • Lägre kostnader för ny vindkraftsel

  Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. ”Teknikutvecklingen inom vindkraftssektorn går snabbt, samtidigt råder en hård konkurrens på elmarknaden med låga elpriser och elcertifikatspriser. Det pressar kostnaderna nedåt”, säger projektledare Maria Stenkvist på Energimyndigheten.
 • Nu är 40 företag med på Almedalsmanifestet

  Almedalsmanifestet handlar om hur man ska främja elfordon och laddinfrastruktur för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.
 • Små batterilager gör stor skillnad

  Enligt en ny studie som Power Circle genomfört tillsammans med Mälarenergi, Kraftringen och KIC Inno Energy kan lokala energilager placerade i flerbostadshus göra stor skillnad för att reducera fastigheternas effektuttag från elnätet. Med snabbt sjunkande batteripriser kan investeringen vara lönsam, och bidra till ett smartare elnät.
 • Ny vd på Falkenberg Energi

  Styrelsen i Falkenberg Energi AB har utsett Bo Anders Antonsson till vd för Falkenberg Energi AB med dotterbolag. Han han varit tillförordnad vd sedan september 2015 och tillträder tjänsten omgående.

Copyright © 1997–2016 ERA/Svensk Energi