Lediga jobb

 • Skellefteå Kraft söker Entreprenadingenjör

  Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar. Skellefteå Kraft Elnät är ett helägt dotterbolag i Skellefteå Kraft-koncernen och tillhandahåller elnätstjänster till 64 000 kunder i nio kommuner i norra Västerbotten. Skellefteå Kraft Elnät strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökande som breddar vår mångfald.
 • Brittedal söker VD

  Brittedals Elnät ekonomisk förening är en lokalt förankrad energikoncern med kontor i Hästveda. Koncernen innefattar elnätsverksamhet till ca 4 500 kunder som drivs i den ekonomiska föreningen samt kommissionsförsäljning av el och elproduktion som drivs i två dotterbolag. Totalt omsätter koncernen cirka 50 miljoner kronor och har 9 anställda. En liten organisation som både ger utvecklingsmöjligheter och kräver ”en spelande tränare” som ledare för verksamheten.
 • Vattenfall Services Belysning söker Tekniker inom belysning

  Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.
 • Planeringsingenjör Elnät på Telge Nät AB

  Telge Nät levererar el, energitjänster, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät och vatten till cirka 90 000 boende, företag och verksamheter i Södertälje och Nykvarns kommuner. Förutom att leverera själva energin ansvarar Telge Nät även för underhåll, reparation och utbyggnad av de lokala näten och ledningarna. Telge består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag och ägs av Södertälje kommun. Uppdraget är att ge Södertäljeborna bra tjänster och att bidra till ett attraktivt Södertälje. Koncernen har 700 medarbetare och en omsättning på 6 000 Mkr. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation, science center samt arbetsförmedling och bemanning.
 • Linde Energi AB söker Affärsområdeschef El

  Bolaget Linde Energi AB bildades 1993 men verksamheten har funnits i drygt 100 år. Med en stark ekonomi och årliga investeringar på cirka 50 mkr på förnyelse av anläggningar och utveckling av nya affärer vill ägarna framåt utveckla Linde Energi AB till ett modernt energiföretag som bidrar till en hållbar energiförsörjning med miljöanpassad energiproduktion för industri och samhället i stort. Idag omsätter bolaget drygt 220 mkr per år och har knappt 50 anställda. Bolaget ägs av Linde Stadshus AB, vilket är helägt av Lindesbergs kommun. Läs mer på lindeenergi.se
 • Eitech söker Konstruktör, Provare, Mek konstruktör och Gruppchef

En platsannons på ERAs webbplats är ett bra alternativ om ditt företag söker ny personal, men inte hinner vänta på att få in annonsen i nästa nummer av den ordinarie pappersutgåvan av ERA.
För att annonsera här kontakta:
Bison Mediaförsäljning Jan Nyman, telefon 070-635 93 77.

Copyright © 1997–2016 ERA/Energiföretagen Sverige