Nya Starkisar att ladda ner

Den 31 januari beslutade Elsäkerhetsverket om nya starkströmsföreskrifter som träder i kraft den 1 oktober 2008. Nu är föreskrifterna klara att ladda ner och läsa.

Starkströmsföreskrifterna ersätter största delen av ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken), berättar nyhetsportalen Voltimum. Tillsammans med föreskrifterna och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) ersätter dessa hela Blå boken och ändringsföreskrifterna.

De nya föreskrifterna består av fyra delar;
2008:1 reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och ersätter ELSÄK-FS 2004:1,
2008:2 behandlar varselmärkning vid starkströmsanläggningar,
2008:3 handlar om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och anordningar,
2008:4 upphäver starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5),

– Starkströmsföreskrifterna innehåller egentligen inga omfattande förändringar, säger verksjurist Carina Larsson, Elsäk. Den övervägande förändringen i föreskrifterna innebär mer lättnader än tidigare.

Nedladdning sker enkelt via Voltimumportalen: http://www.voltimum.se/news/3121//L-auml-s-nya-starkstr-ouml-msf-ouml-reskrifterna.html, eller på Elsäkerhetsverkets hemsida: http://www.elsakerhetsverket.se/information/nyhetsarkiv/nyheter2008/nyheter2008arkiv/nyastarkstromsforeskrifter.5.1dc8d68118323c813980001653.html

BM

 • Inget förnybart i effektreserven

  Inga godtagbara anbud från anläggningar som producerar el från förnybara energikällor kom in i upphandlingen av elproduktion för den effektreserv som behövs de kommande vintrarna.
 • Solelskatten ska sänkas

  Regeringen föreslår sänkt skatt på solel producerad i mindre anläggningar. Ett lagförslag har nu skickats på remiss till lagrådet.
 • Mycket energi på mässan i Hannover

  Energi är ett av de tyngsta områdena på Hannovermässan som i år arrangeras den 24–28 april i Hannover, Tyskland.
 • Vattenfall ska bara köra elfordon

  Vattenfall ställer om hela sin bilpark till eldrivna fordon. Över 3 500 tjänste- och servicebilar i Sverige, Nederländerna och Tyskland kommer att bytas ut mot eldrivna fordon över en femårsperiod.
 • Indisk miljardinvestering i svensk reaktor

  Det indiska investmentföretaget Essel Group Middle East investerar cirka 1,8 miljarder kronor i det svensk-kanadensiska företaget Blykalla reaktorer Stockholm.
 • Pernilla Winnhed årets påverkare

  Vid konferensen Strategitorget Energi utsågs Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed, på onsdagen till ”Influencer of the year”.
 • Förstärkt skydd vid kärnkraftverken

  Den 4 februari 2017 börjar nya tillståndsvillkor gälla för Sveriges kärnkraftverk. Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Området ska också bevakas och kontrolleras med hjälp av bevakningshundar.
 • Krav på skriftlig bekräftelse av elavtal

  Energiföretagen Sverige har kommit överens med Konsumentverket om att införa krav på skriftlig bekräftelse från kund för att ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska gälla.
 • Jämtkraft lagrar energi i molnet

  Jämtkraft lanserar unik lösning för att lagra energi i molnet. Elen från solenergin behöver kunna lagras mer än ett dygn, till de tider på året då vi behöver energin som mest, säger Arne Jansson, affärsutvecklare på Jämtkraft.
 • Ibrahim Baylan ordförande för IEA

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har utsetts till ordförande för ministermötet i 2017 inom internationella energiorganet IEA.
 • Ny chef på Svenska kraftnät

  Regeringen har idag beslutat att utse Ulla Sandborgh till ny generaldirektör på Svenska kraftnät. Ulla Sandborgh är idag avdelningschef för Marknad- och systemutveckling på Svenska kraftnät och tillträder sin tjänst som generaldirektör 1 mars.
 • Prishöjning ska ge bättre elnät

  Tekniska verken i Linköping och Katrineholm höjer elnätspriset med 4 procent från och med 1 januari 2017 för att kunna fortsätta investera i, och förbättra, elnätet.
 • Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras

  Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten kartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn.
 • Folketinget sa ja till kustnära vindkraft

  En majoritet av det danska Folketinget godkänner så kallade kustnära vindkraftparker. Det innebär att Vattenfall kan gå vidare med sina planer att utveckla 350 MW-projektet utanför Danmarks västkust.
 • 280 varslade på OKG

  I syfte att anpassa OKG-organisationen för långsiktig elproduktion parallellt med avveckling varslar företaget idag om ett behov av att under de närmaste tre åren reducera bemanningen med 280 tjänster.
 • Mer elbilsladdning i väst

  En satsning på elbilar och laddning är avgörande för att Västra Götalandsregionen ska nå de politiskt satta målen att regionen ska vara fossilfri år 2020. I den första etappen levereras 66 laddstolpar från Garo till regionens vårdinrättningar.
 • Fortum köper norsk vindkraft

  Fortum har undertecknat en överenskommelse att förvärva tre vindkraftprojekt på totalt ca 170 MW av det norska företaget Nordkraft.
 • Partnerbaserat laddnät i norra Europa

  I dag lanseras laddnätverket In charge som Vattenfall bygger tillsammans med partner i Sverige och norra Europa. Tusentals laddare kommer att ingå och nätverket innebär att det blir enkelt för företag, kommuner och lokala energibolag att erbjuda elbilsladdning.
 • Ny elledning till Finland planeras

  En femte elförbindelse mellan Sverige och Finland kan vara lönsam och bra för elmarknaden. Det mest näraliggande alternativet är att bygga en ny, tredje växelströmsledning mellan norra Sverige och norra Finland, konstaterar de båda ländernas systemoperatörer i en gemensam studie.
 • Kraftringen fördubblar investeringstakten

  Kraftringen vädersäkrar elnäten till och med år 2020. Det innebär en fördubbling av investeringstakten och görs för att säkra en trygg elleverans till alla Kraftringens elnätkunder.
 • Ellevio köper Nynäshamn Energi

  Kraftringen säljer sitt dotterbolag Nynäshamn Energi AB till Ellevio. Verksamheten i Nynäshamn Energi omfattar elnät- och entreprenadverksamhet med 16 000 elnätskunder samt 14 medarbetare.
 • Schmitt efter Staschus på Entso-E

  EU-organisationen för eltransmissionsföretagen, ENTSO-E, har vid ett möte 17 oktober i högsta beslutande organ (The Assembly) utnämnt en ny generalsekreterare. Det blir GE Grid Solutions Laurent Schmitt, som kommer från Frankrike.
 • Vindkraftspark byggs med Googlepengar

  Tack vare att Google lovar att köpa förnybar el kan nu en stor vindkraftspark byggas mellan Gällivare och Pajala.
 • Övik Energi först med ny miljöstandard

  Övik Energi är det första energiföretaget i Sverige med certifiering enligt den nya versionen av ISO-standarden för miljöledning.
 • Svensk fjärrvärme till Storbritannien

  Med hjälp av Energimyndighetens nya satsning får 30 företag inom fjärrvärme som deltar i programmet Heat Networks-Sustainability by Sweden hjälp att etablera sig och expandera sin verksamhet i Storbritannien.

Lediga jobb

Lediga jobb 

Brittedal
VD 

Vattenfall Services Belysning
Tekniker inom belysning 

Telge Nät
Planeringsingenjör Elnät 

Linde Energi AB
Affärsområdeschef El

Eitech
Konstruktör, Provare, Mek konstruktör och Gruppchef

Härryda Energi
VD

http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_338703/Jordlina_CCS.html

Hannovermesse

energiforetagen.se

Copyright © 1997–2016 ERA/Energiföretagen Sverige