Nya Starkisar att ladda ner

Den 31 januari beslutade Elsäkerhetsverket om nya starkströmsföreskrifter som träder i kraft den 1 oktober 2008. Nu är föreskrifterna klara att ladda ner och läsa.

Starkströmsföreskrifterna ersätter största delen av ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken), berättar nyhetsportalen Voltimum. Tillsammans med föreskrifterna och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) ersätter dessa hela Blå boken och ändringsföreskrifterna.

De nya föreskrifterna består av fyra delar;
2008:1 reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och ersätter ELSÄK-FS 2004:1,
2008:2 behandlar varselmärkning vid starkströmsanläggningar,
2008:3 handlar om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och anordningar,
2008:4 upphäver starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5),

– Starkströmsföreskrifterna innehåller egentligen inga omfattande förändringar, säger verksjurist Carina Larsson, Elsäk. Den övervägande förändringen i föreskrifterna innebär mer lättnader än tidigare.

Nedladdning sker enkelt via Voltimumportalen: http://www.voltimum.se/news/3121//L-auml-s-nya-starkstr-ouml-msf-ouml-reskrifterna.html, eller på Elsäkerhetsverkets hemsida: http://www.elsakerhetsverket.se/information/nyhetsarkiv/nyheter2008/nyheter2008arkiv/nyastarkstromsforeskrifter.5.1dc8d68118323c813980001653.html

BM

 • Start för nya biokraftverket i Värtan

  Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Igår proveldades den nya pannan för första gången med flis och inom några dagar når den första ångan turbinen och kraftvärmeverket är i drift.
 • Ny chef för Ringhals och Forsmark

  Eva Halldén kommer på egen begäran att lämna befattningen som vd för Ringhals och Forsmark från och med den 1 mars 2016. Hon efterträds av Björn Linde (bilden) som idag är vice vd på Ringhals.

 • Beväpnade vakter ska skydda kärnkraftverken

  Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Sveriges kärnkraftverk och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Villkoren utvecklar det fysiska skyddet. Bland annat ska kärnkraftverkens skyddsvakter utrustas med vapen och området bevakas och kontrolleras med hjälp av hundar.
 • Regeringen förlänger effektreserven

  Regeringen förslår att lagen om effektreserv förlängs till år 2025. Effektreserven sätts in om det skulle uppstå tillfällen då elanvändningen i Sverige är större än tillgången till el.
 • Nu byggs en grön väg till Hamburg

  Region Skåne har tillsammans med EON och övriga partner i det så kallade Great-projektet ordnat ett officiellt startevent i Malmö för en grön transportkorridor genom etablering av infrastruktur för el och gas från Stockholm och Oslo via Malmö till Hamburg.
 • Elbranschen tänder lamporna på Elens dag

  På Elens dag lördag den 23 januari tänder Sveriges elbransch lampor i Sverige för att stötta organisationen Givewatts viktiga arbete i Kenya. Alla som vill kan bidra genom att göra ljusformationer och fotografera dem, tagga med #getglowing2016 och dela med vänner och följare i sociala media, skänker Svensk Energi 50 kronor per bild med förhoppningen att nå hela vägen till 50 000 kronor.
 • Jämtkraft och Karlskoga samarbetar

  Jämtkraft och Karlskoga Energi och Miljö har startat ett elhandelssamarbete. Samarbetet innebär att Jämtkraft blir balansansvarig för elleveranser till Karlskoga Energi och Miljös anläggningar och deras cirka 3 500 elhandelskunder.
 • Nu levererar vågkraften el

  Anslutningen av de första bojarna har slutförts och Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil på svenska västkusten levererar el till det svenska elnätet.
 • Bra belysning lyfter humöret

  Hela 80 procent tycker att belysning lyfter humöret under de mörka vintermånaderna, visar Svensk Energis konsumentbarometer Elmätaren.
 • Fler elbörser i Sverige

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen tagit emot ett meddelande från elbörsen EPEX SPOT om att företaget är intresserat av att etablera sig i Sverige. EPEX SPOT är redan verksam i flera länder i Europa.
 • ”Energikommissionen måste inse allvaret”

  De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. Det säger Svensk Energis vd Pernilla Winnhed i en kommentar.
 • Förnybartomställning kan hota nätleveranser

  Den omställning av elsystemet som pågår kommer att innebära en försämrad leveranssäkerhet både för produktionen och näten och därmed ett mindre robust elsystem om inga åtgärder vidtas. Det konstaterar Svenska Kraftnät i sin nyligen publicerade rapport Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion (54 sidor lång).
 • Förnybartomställning kan hota nätleveranser

  Den omställning av elsystemet som pågår kommer att innebära en försämrad leveranssäkerhet både för produktionen och näten och därmed ett mindre robust elsystem om inga åtgärder vidtas. Det konstaterar Svenska Kraftnät i sin nyligen publicerade rapport Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion (54 sidor lång).
 • Fortsatt ökning av förnybar energi

  Tillförseln av förnybar energi till det svenska energisystemet fortsätter att öka, och den största procentuella ökningen har skett inom vindkraft. Samtidigt minskade den slutliga energianvändningen inom industrin och hushållen. Detta framgår av Energimyndighetens statistik över årliga energibalanser för 2014.
 • Ny satsning på framtidens elnät

  Regeringen har beslutat om att inrätta ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av så kallade smarta elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.
 • Vågkraftspark inkopplad på elnätet

  En viktig milstolpe för både Fortum och Seabased har uppnåts i och med att vågkraftsparken Sotenäs undervattensställverk anslutits till elnätet. När generatorerna - de vågenergiomvandlare som ligger som gula bojar på havsytan - blir anslutna kan denna teknik då börja testas i skarpt läge.
 • Metrum får genombrottsorder i Zambia

  Miljöteknikbolaget Metrum från Göteborg har fått ett första genombrott i Zambia med en miljonorder från energibolaget Copperbelt Energy Corporation. Det möjliga ordervärdet uppgår till 9 miljoner kronor under de kommande åren. Metrum ska leverera utrustning för att mäta elkvalitet och den första leveransen är redan på väg.
 • Första leverans av biobränslen till nya kraftvärmeverket i hamn

  Nu har den första fartygsleveransen av biobränslen ankommit Värtahamnen. Leveransen är en första test och nu ska all utrustning provas för att mycket snart kunna förse Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk med bränsle.
 • Blandade omdömen om elbranschen

  Elhandelsföretagen har hämtat igen förra årets nedgång och får bättre betyg för såväl förtroende som kundrelationer. Elnätsföretagen däremot dippar efter flera års konsekvent uppgång. Det är blandade besked i årets SKI, Svenskt Kvalitetsindex, för en bransch som jobbat aktivt med förtroendefrågan och kundhanteringen sedan lång tid tillbaka.
 • Stor konkurrens om förnybara råvaror

  Det råder stor konkurrens om förnybara råvaror till flyg och väg, konstaterar Energimyndigheten. Biodrivmedel har ökat kraftigt i Sverige på senare år. De svenska skattereglerna har hittills gjort det gynnsamt att ersätta fossila drivmedel och nu vill flygsektorn satsa på förnybart. Men kostnaderna för förnybara flygbränslen är fortfarande höga och Energimyndighetens nya rapport visar att det finns flera utmaningar för ett kommersiellt genomslag i dagsläget.
 • Svensk Energi håller tummarna: ”El har en nyckelroll i klimatfrågan”

  – Vi håller tummarna – ett bindande avtal vore sensationellt men välkommet, säger Svensk Energis vd Pernilla Winnhed. Det ser ju nu ut på den sista förhandlingsdagen på COP21 – följd av en planerad extra dag imorgon lördag – som om länderna efter många turer ska lyckas nå fram till målet!
 • Lokalt elsystem byggs i Åstön

  Ett samhälle som är hundra procent självförsörjande med lokalt förnybar energi. Det är målet för ett projekt med 200 boende i Åstön utanför Timrå som deltagare.
 • Ibrahim Baylan på COP21: ”Visa upp konkreta lösningar bortom de stora orden!”

  Energiminister Ibrahim Baylan är på plats vid COP21 sedan igår måndag tillsammans med en stab av topptjänstemän, och han stannar till på onsdag. ERA fick en träff med honom tidigt idag. Det är en laddad för att inte säga taggad Baylan som kommit till Paris, full av entusiasm och ”go-getting”. Hans agenda för Parisbesöket (utlagd på regeringens hemsida) är späckad med programpunkter. Men vi lyckades fånga honom!
 • Ny vd för OKG

  OKGs styrelse har utsett nuvarande produktionschefen vid O3, Johan Dasht, till ny VD på OKG från och med 1 januari 2016. Han efterträder Johan Svenningsson som efter tre och ett halvt år på posten nu blir chef för moderbolaget Uniper i Sverige.
 • Nu tar politikerna över COP21: Åsa Romson i medlarroll

  Nu har COP21-förhandlingarna i Paris hamnat i politikernas händer - ministrar från hela världen har anlänt under helgen och ska nu från och med denna måndag föra tjänstemannaförhandlingarna vidare. Den politiska andra halvleken av COP21 startade kl 10 i plenarsalen Seine i den Blå zonen. Sveriges miljöminister Åsa Romson har tilldelats en av några viktiga medlarroller av det franska ordförandeskapet: hon ska ratta de så kallade ”anpassningsförhandlingarna”.

Lediga jobb

Copyright © 1997–2016 ERA/Svensk Energi