Nya Starkisar att ladda ner

Den 31 januari beslutade Elsäkerhetsverket om nya starkströmsföreskrifter som träder i kraft den 1 oktober 2008. Nu är föreskrifterna klara att ladda ner och läsa.

Starkströmsföreskrifterna ersätter största delen av ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken), berättar nyhetsportalen Voltimum. Tillsammans med föreskrifterna och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) ersätter dessa hela Blå boken och ändringsföreskrifterna.

De nya föreskrifterna består av fyra delar;
2008:1 reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och ersätter ELSÄK-FS 2004:1,
2008:2 behandlar varselmärkning vid starkströmsanläggningar,
2008:3 handlar om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och anordningar,
2008:4 upphäver starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5),

– Starkströmsföreskrifterna innehåller egentligen inga omfattande förändringar, säger verksjurist Carina Larsson, Elsäk. Den övervägande förändringen i föreskrifterna innebär mer lättnader än tidigare.

Nedladdning sker enkelt via Voltimumportalen: http://www.voltimum.se/news/3121//L-auml-s-nya-starkstr-ouml-msf-ouml-reskrifterna.html, eller på Elsäkerhetsverkets hemsida: http://www.elsakerhetsverket.se/information/nyhetsarkiv/nyheter2008/nyheter2008arkiv/nyastarkstromsforeskrifter.5.1dc8d68118323c813980001653.html

BM

 • Ny branschförening bildad

  Sveriges Elkraftentreprenörer heter en ny branschförening för de företag som utför uppdrag åt elföretag.
 • 21 000 jobb beroende av kärnkraften

  Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenterades vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen.
 • Nytt forskningprogram om smarta elnät

  Energimyndigheten satsar 173 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram inom smarta elnät: Samspel. Programmet är brett och samlar huvuddelen av Energimyndighetens insatser på området. Första utlysningen öppnar inom kort.
 • Vattenfall säljer sin tyska brunkolsverksamhet

  Vattenfall har idag tecknat avtal om att sälja bolagets brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen är ett viktigt steg i Vattenfalls omställning till en mer hållbar produktion. Tyskland kommer även fortsättningsvis att vara en strategisk tillväxtmarknad för Vattenfall.
 • Första nätförstärkningslånen beslutade

  Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 miljoner kronor till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Utlåningen innebär att ny förnybar elproduktion kan anslutas till stamnätet.
 • Ny energibranschförening: Energiföretagen Sverige

  Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm.
 • Ei säger nej till regeringens förslag om elpriserna

  Energimarknadsinspektionen Ei vänder sig mot regeringens förslag att anvisningsavtalen ska prisregleras. Men Ei anser ändå att det är viktigt att systemet med anvisade elavtal ses över.
 • Fortum moderniserar Järpströmmen

  Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för cirka 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944.
 • Prisdialogen har ökat förtroendet

  Prisdialogen har ökat kundernas förtroende för fjärrvärmebranschen. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat sin slututvärdering av branschinitiativet Prisdialogen till regeringen. En första delrapport lämnades redan i mars 2015.
 • Nytt system återvinner värme

  I februari började ett nytt tekniskt system användas på Linköpings universitet som Akademiska Hus, Tekniska verken och Bravida ligger bakom. Det handlar om att ta tillvara på lågtempererad lågvärdig värme, som tidigare inte utnyttjats, för att värma universitetets lokaler.
 • Energianvändningen väntas öka de närmaste åren

  Efter några år av minskad energianvändning, tror Energimyndigheten nu att användningen i Sverige ökar de närmaste åren. Det beror på att industrin väntas gå bättre och att uppvärmningsbehovet ökar eftersom det förmodas bli kallare än de senaste rekordvarma åren. Befolkningen blir också större.
 • ”Äntligen ett förslag mot överfakturering av elkunderna”

  Regeringen lägger nu förslag som ska tvinga elhandelsbolagen att informera om dyra anvisningsavtal. Samtidigt öppnar regeringen för att prisreglera dessa avtal. - Vi tycker att det är bra att regeringen skärper tonen mot elhandelsbolagen då vi anser att ingen ska behöva betala onödigt mycket för elen, kommenterar Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft, i ett pressmeddelande.
 • Skärpt reglering av elavtal

  Regeringen tog idag det första steget för att skärpa reglerna för anvisade elavtal. Miljö- och energidepartementet remitterar ett förslag om skärpta regler i form av tydligare information till elkunderna samt att det ska bli möjligt att prisreglera de anvisade elavtalen.
 • Klimatsmart rekord i Gävle

  Gävle värms med fjärrvärme från 99,97 procent förnybara energikällor. Det visar Gävle Energis sammanställning av 2015 års miljövärden. Resultatet ligger i nationell toppklass och är nytt rekord för Gävle Energi som levererar värmen.
 • Allt fler väljer rörligt elpris

  Under de senaste åren har allt fler av Sveriges elkunder valt avtal med rörligt pris, och denna avtalsform är den vanligaste i Sverige sedan slutet av 2013. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.
 • Energi- och klimatkommissionär på besök hos Fortum

  EU-kommissionären Miguel Arias Cañete, ansvarig för klimat och energi, besökte Stockholm och Fortums nya biobränslekraftverk den 7 mars. I sällskap hade han energiminister Ibrahim Baylan.
 • Energi- och klimatkommissionär på besök hos Fortum

 • Effektreserven förlängs till 2025

  Regeringen vill förlänga lagen om effektreserv till år 2025. Effektreserven sätts in om det skulle uppstå tillfällen då elanvändningen i Sverige är större än tillgången till el.
 • Fortsatt hög investeringstakt i stamnätet

  Svenska kraftnät har lämnat sin investeringsplan för åren 2017 till 2020 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till 14,2 miljarder under fyraårsperioden.
 • Oskarshamn 1 tas ur drift 2017

  Sedan den 14 oktober finns ett ägarbeslut om att inte återuppta driften vid Oskarshamn 2 (O2) och att påbörja stängning av Oskarshamn 1 (O1) någon gång under perioden 2017 – 2019. Nu har OKG:s styrelse beslut om att ta O1 ur drift 2017.
 • Start för nya biokraftverket i Värtan

  Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Igår proveldades den nya pannan för första gången med flis och inom några dagar når den första ångan turbinen och kraftvärmeverket är i drift.
 • Ny chef för Ringhals och Forsmark

  Eva Halldén kommer på egen begäran att lämna befattningen som vd för Ringhals och Forsmark från och med den 1 mars 2016. Hon efterträds av Björn Linde (bilden) som idag är vice vd på Ringhals.

 • Beväpnade vakter ska skydda kärnkraftverken

  Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Sveriges kärnkraftverk och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Villkoren utvecklar det fysiska skyddet. Bland annat ska kärnkraftverkens skyddsvakter utrustas med vapen och området bevakas och kontrolleras med hjälp av hundar.
 • Regeringen förlänger effektreserven

  Regeringen förslår att lagen om effektreserv förlängs till år 2025. Effektreserven sätts in om det skulle uppstå tillfällen då elanvändningen i Sverige är större än tillgången till el.
 • Nu byggs en grön väg till Hamburg

  Region Skåne har tillsammans med EON och övriga partner i det så kallade Great-projektet ordnat ett officiellt startevent i Malmö för en grön transportkorridor genom etablering av infrastruktur för el och gas från Stockholm och Oslo via Malmö till Hamburg.

Copyright © 1997–2016 ERA/Svensk Energi