Nya Starkisar att ladda ner

Den 31 januari beslutade Elsäkerhetsverket om nya starkströmsföreskrifter som träder i kraft den 1 oktober 2008. Nu är föreskrifterna klara att ladda ner och läsa.

Starkströmsföreskrifterna ersätter största delen av ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken), berättar nyhetsportalen Voltimum. Tillsammans med föreskrifterna och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) ersätter dessa hela Blå boken och ändringsföreskrifterna.

De nya föreskrifterna består av fyra delar;
2008:1 reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och ersätter ELSÄK-FS 2004:1,
2008:2 behandlar varselmärkning vid starkströmsanläggningar,
2008:3 handlar om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och anordningar,
2008:4 upphäver starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5),

– Starkströmsföreskrifterna innehåller egentligen inga omfattande förändringar, säger verksjurist Carina Larsson, Elsäk. Den övervägande förändringen i föreskrifterna innebär mer lättnader än tidigare.

Nedladdning sker enkelt via Voltimumportalen: http://www.voltimum.se/news/3121//L-auml-s-nya-starkstr-ouml-msf-ouml-reskrifterna.html, eller på Elsäkerhetsverkets hemsida: http://www.elsakerhetsverket.se/information/nyhetsarkiv/nyheter2008/nyheter2008arkiv/nyastarkstromsforeskrifter.5.1dc8d68118323c813980001653.html

BM

 • Ny vd på Falkenberg Energi

  Styrelsen i Falkenberg Energi AB har utsett Bo Anders Antonsson till vd för Falkenberg Energi AB med dotterbolag. Han han varit tillförordnad vd sedan september 2015 och tillträder tjänsten omgående.
 • Fondförvaltare köper Stockholm Gas

  Fortum Värme säljer sina gasverksamheter, Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, till iCON infrastructure. Försäljningen kräver ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad, där ett förslag till beslut kommer upp senare i höst.
 • Göteborg Energi storsatsar på elbilsladdning

  14 nya snabbladdningsstationer i centrala Göteborg och över 500 laddpunkter för boende- och besöksladdning. Det är innehållet i Göteborg Energis stora satsning på smarta laddningsmöjligheter för elbilar.
 • Telge Kraft sålt till Norge

  Telge Kraft AB säljs till en av Norges största energileverantörer LOS AS. Telge Kraft får därmed en långsiktig ägare som ger bolaget bättre förutsättningar att utvecklas och växa, förklarar Telge Kraft.
 • Energibranschen allt viktigare för Sverige

  Energibranschen växer så det knakar och blir allt viktigare för svensk ekonomi och arbetsmarknad, visar en ny rapport. Rapporten, som baseras på 68 500 medarbetare och 1 100 företag, visar dock att antalet äldre medarbetare ökar och att branschen är långt ifrån jämställd.
 • Vattenfall investerar i Forsmark

  Vattenfalls styrelse har beslutat att investera i oberoende härdkylning vid Forsmarks tre kärnkraftreaktorer. Beslutet kunde fattas sedan besked om slopande av effektskatten kom i samband med energiuppgörelsen.
 • Vägvalen för el utstakade av IVA-projekt

  IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterade på tisdagen slutrapporten från ett brett upplagt projekt som påbörjades 2014, kallat Vägval el: Fem vägval för Sverige. Det är en tänkvärd skrift som pekar på de många hotande osäkerheter om energiframtiden som skulle uppkomma, om det svenska politiska systemet övergav sina hittills framgångsrika ambitioner att säkra ett relativt stabilt energisystem.
 • Koldioxidfri ståltillverkning ska testas

  Med Energimyndighetens stöd ska SSAB, LKAB och Vattenfall undersöka möjligheten att tillverka järn utan dagens höga koldioxidutsläpp. Om projektet lyckas kan svensk stålindustri bli först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn.
 • Energibranschen välkomnar uppgörelsen

  Fredagens fempartiöverenskommelse om energipolitiken välkomnas av Energiföretagen Sverige som stödjer en utveckling av ett allt mer förnybart energisystem. Det är viktigt att målet har satts på lång sikt så att omställningen kan ske på ett kontrollerat och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Det säger Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige, i en första kommentar.
 • Elisabet Falemo i globalt nätverk för jämställdhet

  Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, är en av tre kvinnor som utsetts av regeringen att representera Sverige i ett internationellt nätverk för jämställdhetsfrågor inom Clean Energy Ministerial (CEM).
 • Ny elsäkerhetslag klubbad

  Riksdagen har tagit beslut om en ny elsäkerhetslag. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.
 • 160 miljoner till solelsforskning

  Energimyndigheten startar forsknings- och innovationsprogrammet El från solen för att ge ökade möjligheter för svenska aktörer som vill bidra till utvecklingen på området.
 • Ny branschförening bildad

  Sveriges Elkraftentreprenörer heter en ny branschförening för de företag som utför uppdrag åt elföretag.
 • 21 000 jobb beroende av kärnkraften

  Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenterades vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen.
 • Nytt forskningprogram om smarta elnät

  Energimyndigheten satsar 173 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram inom smarta elnät: Samspel. Programmet är brett och samlar huvuddelen av Energimyndighetens insatser på området. Första utlysningen öppnar inom kort.
 • Vattenfall säljer sin tyska brunkolsverksamhet

  Vattenfall har idag tecknat avtal om att sälja bolagets brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen är ett viktigt steg i Vattenfalls omställning till en mer hållbar produktion. Tyskland kommer även fortsättningsvis att vara en strategisk tillväxtmarknad för Vattenfall.
 • Första nätförstärkningslånen beslutade

  Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 miljoner kronor till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Utlåningen innebär att ny förnybar elproduktion kan anslutas till stamnätet.
 • Ny energibranschförening: Energiföretagen Sverige

  Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm.
 • Ei säger nej till regeringens förslag om elpriserna

  Energimarknadsinspektionen Ei vänder sig mot regeringens förslag att anvisningsavtalen ska prisregleras. Men Ei anser ändå att det är viktigt att systemet med anvisade elavtal ses över.
 • Fortum moderniserar Järpströmmen

  Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för cirka 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944.
 • Prisdialogen har ökat förtroendet

  Prisdialogen har ökat kundernas förtroende för fjärrvärmebranschen. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat sin slututvärdering av branschinitiativet Prisdialogen till regeringen. En första delrapport lämnades redan i mars 2015.
 • Nytt system återvinner värme

  I februari började ett nytt tekniskt system användas på Linköpings universitet som Akademiska Hus, Tekniska verken och Bravida ligger bakom. Det handlar om att ta tillvara på lågtempererad lågvärdig värme, som tidigare inte utnyttjats, för att värma universitetets lokaler.
 • Energianvändningen väntas öka de närmaste åren

  Efter några år av minskad energianvändning, tror Energimyndigheten nu att användningen i Sverige ökar de närmaste åren. Det beror på att industrin väntas gå bättre och att uppvärmningsbehovet ökar eftersom det förmodas bli kallare än de senaste rekordvarma åren. Befolkningen blir också större.
 • ”Äntligen ett förslag mot överfakturering av elkunderna”

  Regeringen lägger nu förslag som ska tvinga elhandelsbolagen att informera om dyra anvisningsavtal. Samtidigt öppnar regeringen för att prisreglera dessa avtal. - Vi tycker att det är bra att regeringen skärper tonen mot elhandelsbolagen då vi anser att ingen ska behöva betala onödigt mycket för elen, kommenterar Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft, i ett pressmeddelande.
 • Skärpt reglering av elavtal

  Regeringen tog idag det första steget för att skärpa reglerna för anvisade elavtal. Miljö- och energidepartementet remitterar ett förslag om skärpta regler i form av tydligare information till elkunderna samt att det ska bli möjligt att prisreglera de anvisade elavtalen.

Copyright © 1997–2016 ERA/Svensk Energi