Nya Starkisar att ladda ner

Den 31 januari beslutade Elsäkerhetsverket om nya starkströmsföreskrifter som träder i kraft den 1 oktober 2008. Nu är föreskrifterna klara att ladda ner och läsa.

Starkströmsföreskrifterna ersätter största delen av ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken), berättar nyhetsportalen Voltimum. Tillsammans med föreskrifterna och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) ersätter dessa hela Blå boken och ändringsföreskrifterna.

De nya föreskrifterna består av fyra delar;
2008:1 reglerar hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda och ersätter ELSÄK-FS 2004:1,
2008:2 behandlar varselmärkning vid starkströmsanläggningar,
2008:3 handlar om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och anordningar,
2008:4 upphäver starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5),

– Starkströmsföreskrifterna innehåller egentligen inga omfattande förändringar, säger verksjurist Carina Larsson, Elsäk. Den övervägande förändringen i föreskrifterna innebär mer lättnader än tidigare.

Nedladdning sker enkelt via Voltimumportalen: http://www.voltimum.se/news/3121//L-auml-s-nya-starkstr-ouml-msf-ouml-reskrifterna.html, eller på Elsäkerhetsverkets hemsida: http://www.elsakerhetsverket.se/information/nyhetsarkiv/nyheter2008/nyheter2008arkiv/nyastarkstromsforeskrifter.5.1dc8d68118323c813980001653.html

BM

 • Svensk Energis stämma fällde ny energibranschförening

  Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna. En majoritet stödde således styrelsens förslag – men majoriteten var inte tillräckligt stor.
 • Energiministermöte i Bryssel på torsdag

  EU:s energiministrar träffas i Bryssel på torsdag den 26 november. Då är det meningen att det så kallade energirådet ska enas om hur medlemsländerna ska styra den Europeiska Energiunionen. Ministrarna ska också debattera EU kommissionens förslag till en ny energimarknadsdesign och förbättrade villkor för energikonsumenter, berättar regeringskansliet i ett pressmeddelande idag tisdag.
 • Göteborgs elbusslinje prisas

  Göteborgs elbusslinje 55 (ElectriCity) har tilldelats The European Solar Prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Priset delas ut till europeiska hållbarhetsprojekt inom olika områden.
 • Ny enkät: De flesta vill ha förnybart

  Över hälften av de 2000 tillfrågade i en färsk undersökning säger sig vara beredda att betala mer för el från förnybara källor. Samtidigt upplever många att energiföretagens förnybara alternativ är otydliga. Det visar en ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av EON.
 • Samverkan mot elavbrott

  Sedan i onsdags råder det en extrem vädersituation i Pajala-Gällivareområdet. Kraftigt snöfall har lett till isbildning på kraftledningarna, snöfallet har skapat en väldigt besvärlig situation.
 • Solceller på tak har risker

  Det saknas information till allmänheten om utbyggnad av småskaliga solcellsanläggningar. Det kan innebära säkerhets- och störningsrisker av olika slag visar en rapport från Elsäkerhetsverket.
 • Behörighet behöver inte förlängas

  Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet för elektriker gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför slopas nu kravet på förlängning.
 • IEA:s ministermöte öppnar dörrarna för nya medlemmar från utvecklingsländer

  Idag onsdag 18 november avslutades internationella energibyråns – IEA – sedvanliga tvådagarsmöte med energiministrar från organisationens samtliga 29 medlemsländer närvarande i Paris. Nytillträdde IEA-chefen Fatih Birol utlovade ”en ny era”, ett moderniserat IEA som ska involvera länder som Kina, Indonesien och Mexiko i OECD-organisationens arbete för en hållbar global energiomställning.
 • IEA samlar energiministrar inför COP 21

  Energiminister Ibrahim Baylan deltar idag och imorgon, 17-18 november på IEA:s ministermöte i Paris, som samlar energiministrar från hela världen för att diskutera energifrågans roll inför och efter klimatmötet COP21. Baylan kommer att inledningstala på sessionen om teknik och innovation.
 • Jämtkraft skippar jämförelser och satsar på sponsring

  Jämförelsesajterna Compriser och Elskling kostar Jämtkraft mellan 100 000 och 200 000 kronor per år. Pengar som enbart går till sajternas egen verksamhet. Istället för att lägga dessa pengar på jämförelsesajter väljer Jämtkraft nu att stötta föreningslivet. Via ett avtal kallat föreningsel skänker bolaget en summa pengar för varje avtal som tecknas.
 • Kraftföretag bygger mer vindkraft

  Skellefteå Kraft och Fortum har i det samägda bolaget Blaikenvind AB sedan 2011 byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker på Blaikenfjället i Storumans kommun. Nu har ägarna beslutat att bygga 9 nya vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga 90 kraftverken.
 • IEA varnar: Låt inte de låga oljepriserna sinka energiomställningen!

  Den 10 november lanserades den årliga uppdateringen av internationella energibyråns, IEA, flaggskeppspublikation World Energy Outlook, WEO-2015 av IEA:s chef dr Fatih Birol (bilden). Den visar att det finns tydliga tecken på att en energiomställning är på gång. Men IEA kräver också att FN:s globala klimattoppmöte i Paris måste peka med hela handen, så att en omställning från fossila energikällor till klimatneutrala drivs vidare.
 • WEC topprankar Sveriges energisystem

  Sverige hamnar på andra plats i World Energy Councils årliga ranking av 130 länders energipolitik, och är ett av två länder med en AAA-ranking. Politiken utvärderas i tre dimensioner; miljömässig hållbarhet, energisäkerhet (bland annat leveranssäkerhet) och energijämlikhet (där kostnad för kund ingår). – Det är glädjande att Sverige faller ut så väl i indexet med en bra balans mellan de tre dimensionerna, säger Maria Sunér Fleming, ordförande i World Energy Councils svenska medlemskommitté.
 • Investeringarna i elnätet har gett effekt

  Trots vindbyar upp mot gränsen för orkan på 32 m/sek längs Hallandskusten och generellt väldigt hårda vindar över hela södra Sverige blev det begränsade skador i EONs eldistribution efter stormen Frejas framfart.
 • Ny vd på Gotlands Energi

  Jan Karlsson har utsetts till vd på Gotlands Energi AB. Han har varit anställd på Vattenfall sedan 1989 och har sedan dess haft flera ledande positioner.
 • DCC-koden – ”en förutsättning för att realisera ett kraftnät för dataåldern”

  En av de så kallade nätverkskoder, det vill säga föreskrifter, som ska styra EU-ländernas elsystem är nu beslutad: DCC - Demand Connection (network) Code har presenterats av stamnätsföretagens organisation i Bryssel, ENTSO-E.
 • Vindkraftsbranschen spår ljusare framtid

  Investeringarna i ny vindkraft ökade under tredje kvartalet 2015 efter ett mycket svagt andra kvartal, där inte en enda turbin beställdes. Även om uppgången är liten jämfört med samma period förra året, spår branschorganisationen Svensk Vindenergi nu ljusare tider i och med att riksdagen tagit ett viktigt beslut baserat på den så kallade kontrollstationen i elcertifikatsystemet.
 • Industrisamarbete om energilösningar

  EON, ABB och Ericsson har skrivit avtal om ett nytt industrisamarbete. Syftet är att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster för innovationsbolaget Brunnshög Energi AB.
 • De flesta vill ha vindkraft – men någon annan stans

  8 av 10 svenskar anser att vindkraft är miljövänligt, drygt 7 av 10 tycker det är en smart energikälla och 6 av 10 tycker att vindkraften borde byggas ut. Men endast 3 av 10 kan tänka sig att bo i närheten av ett vindkraftverk.
 • Örtoftaverket ger klimatresultat

  Första driftsäsongen med skånska Örtoftaverket har gett resultat. Förutom minskade koldioxidutsläpp i regionen stabiliseras också fjärrvärmepriset och förblir oförändrat under 2016.
 • Beslut på väg mot ny energibranschförening


  De två branschföreningarnas respektive vd Anders Östlund och Anders Ericsson under stämmoförhandlingarna.

  En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm.
 • 14 000 väljer elbilstaxi

  Nollzon är ett klimatinitiativ för att skapa större efterfrågan för elbilstaxi. Genom att beställa elbilstaxi vid resor i tjänsten påverkar Vattenfalls och andra företags anställda utvecklingen av stadsdelen där de har kontor.
 • Tävling om lagring av solel

  Energimyndigheten lanserar nu den globala tävlingen Intelligent Energy Management Challenge om energisystemlösningar för byggnader som producerar solel. Fyra tekniska lösningar har möjlighet att vinna upp till 10 000 euro vardera.
 • R1 ur drift 2020 och R2 2019

  - Vi har idag på en extra bolagsstämma i Ringhals AB, utifrån de analyser som gjorts under sommaren, godkänt att ta Ringhals 2 ur drift 2019 och Ringhals 1 2020, säger Torbjörn Wahlborg, styrelseordförande för Ringhals AB och chef för Vattenfall Generation.
 • EU-parlamentet: 40 procent mindre CO2!

  EU och EU-länderna måste kräva 40-procentiga minskningar av växthusgasutsläppen fram till år 2030 och höjda ekonomiska åtaganden vid FN:s klimatförhandlingar i Paris, COP 21, sa EU-parlamentet i en resolution som antogs på onsdagskvällen.

Copyright © 1997–2015 ERA/Svensk Energi