Bixias klocka visar elanvändningen

När elhandelsbolaget Bixia nu öppnar sin första butik i Linköping lanseras även den smarta energiklockan, Aware Clock. Den läser på ett enkelt sätt av elanvändningen i hemmet och visualiserar elvanorna. Energiklockan är skapad av Interactive Institute.

Aware Clock får informationen trådlöst överförd från en sensor vid elmätaren. Via produktens WiFi-uppkoppling kan information också följas i appar för mobiltelefoner.

– Flera studier visar att hushåll som använder energivisualisering faktiskt använder mindre el. Därför vill vi göra energiklockan Aware Clock tillgänglig för så många av våra kunder som möjligt. Aware Clock presenterar förbrukningen på ett helt nytt sätt, som är enkelt att ta till sig för hela familjen. Användningen av en Aware Clock kan leda till en energibesparing på mellan 10 och 20 procent, säger Joakim Borén, chef för privatmarknad på Bixia.

Teknik, konst och design
Energiklockan är skapad av Interactive Institute, ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt. Sedan 2010 vidareutvecklas energiklockan under produktnamnet Aware Clock av det svenska företaget Pike Solution.

– Sedan tidigare finns ett antal visualiseringsprodukter på marknaden som visar förbrukningen i siffror och diagramform. Bakom Aware Clock ligger flera års forskning kring vad som får användaren att få upp och behålla intresset kring sin elanvändning, berättar Joakim Borén.

Aware Clock ska få konsumenterna att känna igen det normala elanvändningsmönstret. Utifrån detta kan man sedan enkelt pröva att förändra mönstret och se, vad som ger störst förbättring.

– Det gör att man blir mer medveten om vad som använder el i hemmet och när den konsumeras. Det är först när man blir medveten om sina vanor som man kan förändra dem, säger Joakim Borén.

 • Svensk fjärrvärme till Storbritannien

  Med hjälp av Energimyndighetens nya satsning får 30 företag inom fjärrvärme som deltar i programmet Heat Networks-Sustainability by Sweden hjälp att etablera sig och expandera sin verksamhet i Storbritannien.
 • Lägre kostnader för ny vindkraftsel

  Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. ”Teknikutvecklingen inom vindkraftssektorn går snabbt, samtidigt råder en hård konkurrens på elmarknaden med låga elpriser och elcertifikatspriser. Det pressar kostnaderna nedåt”, säger projektledare Maria Stenkvist på Energimyndigheten.
 • Nu är 40 företag med på Almedalsmanifestet

  Almedalsmanifestet handlar om hur man ska främja elfordon och laddinfrastruktur för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.
 • Små batterilager gör stor skillnad

  Enligt en ny studie som Power Circle genomfört tillsammans med Mälarenergi, Kraftringen och KIC Inno Energy kan lokala energilager placerade i flerbostadshus göra stor skillnad för att reducera fastigheternas effektuttag från elnätet. Med snabbt sjunkande batteripriser kan investeringen vara lönsam, och bidra till ett smartare elnät.
 • Ny vd på Falkenberg Energi

  Styrelsen i Falkenberg Energi AB har utsett Bo Anders Antonsson till vd för Falkenberg Energi AB med dotterbolag. Han han varit tillförordnad vd sedan september 2015 och tillträder tjänsten omgående.
 • Fondförvaltare köper Stockholm Gas

  Fortum Värme säljer sina gasverksamheter, Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, till iCON infrastructure. Försäljningen kräver ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad, där ett förslag till beslut kommer upp senare i höst.
 • Göteborg Energi storsatsar på elbilsladdning

  14 nya snabbladdningsstationer i centrala Göteborg och över 500 laddpunkter för boende- och besöksladdning. Det är innehållet i Göteborg Energis stora satsning på smarta laddningsmöjligheter för elbilar.
 • Telge Kraft sålt till Norge

  Telge Kraft AB säljs till en av Norges största energileverantörer LOS AS. Telge Kraft får därmed en långsiktig ägare som ger bolaget bättre förutsättningar att utvecklas och växa, förklarar Telge Kraft.
 • Energibranschen allt viktigare för Sverige

  Energibranschen växer så det knakar och blir allt viktigare för svensk ekonomi och arbetsmarknad, visar en ny rapport. Rapporten, som baseras på 68 500 medarbetare och 1 100 företag, visar dock att antalet äldre medarbetare ökar och att branschen är långt ifrån jämställd.
 • Vattenfall investerar i Forsmark

  Vattenfalls styrelse har beslutat att investera i oberoende härdkylning vid Forsmarks tre kärnkraftreaktorer. Beslutet kunde fattas sedan besked om slopande av effektskatten kom i samband med energiuppgörelsen.
 • Vägvalen för el utstakade av IVA-projekt

  IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterade på tisdagen slutrapporten från ett brett upplagt projekt som påbörjades 2014, kallat Vägval el: Fem vägval för Sverige. Det är en tänkvärd skrift som pekar på de många hotande osäkerheter om energiframtiden som skulle uppkomma, om det svenska politiska systemet övergav sina hittills framgångsrika ambitioner att säkra ett relativt stabilt energisystem.
 • Koldioxidfri ståltillverkning ska testas

  Med Energimyndighetens stöd ska SSAB, LKAB och Vattenfall undersöka möjligheten att tillverka järn utan dagens höga koldioxidutsläpp. Om projektet lyckas kan svensk stålindustri bli först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn.
 • Energibranschen välkomnar uppgörelsen

  Fredagens fempartiöverenskommelse om energipolitiken välkomnas av Energiföretagen Sverige som stödjer en utveckling av ett allt mer förnybart energisystem. Det är viktigt att målet har satts på lång sikt så att omställningen kan ske på ett kontrollerat och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Det säger Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige, i en första kommentar.
 • Elisabet Falemo i globalt nätverk för jämställdhet

  Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, är en av tre kvinnor som utsetts av regeringen att representera Sverige i ett internationellt nätverk för jämställdhetsfrågor inom Clean Energy Ministerial (CEM).
 • Ny elsäkerhetslag klubbad

  Riksdagen har tagit beslut om en ny elsäkerhetslag. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.
 • 160 miljoner till solelsforskning

  Energimyndigheten startar forsknings- och innovationsprogrammet El från solen för att ge ökade möjligheter för svenska aktörer som vill bidra till utvecklingen på området.
 • Ny branschförening bildad

  Sveriges Elkraftentreprenörer heter en ny branschförening för de företag som utför uppdrag åt elföretag.
 • 21 000 jobb beroende av kärnkraften

  Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenterades vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen.
 • Nytt forskningprogram om smarta elnät

  Energimyndigheten satsar 173 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram inom smarta elnät: Samspel. Programmet är brett och samlar huvuddelen av Energimyndighetens insatser på området. Första utlysningen öppnar inom kort.
 • Vattenfall säljer sin tyska brunkolsverksamhet

  Vattenfall har idag tecknat avtal om att sälja bolagets brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen är ett viktigt steg i Vattenfalls omställning till en mer hållbar produktion. Tyskland kommer även fortsättningsvis att vara en strategisk tillväxtmarknad för Vattenfall.
 • Första nätförstärkningslånen beslutade

  Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 miljoner kronor till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Utlåningen innebär att ny förnybar elproduktion kan anslutas till stamnätet.
 • Ny energibranschförening: Energiföretagen Sverige

  Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm.
 • Ei säger nej till regeringens förslag om elpriserna

  Energimarknadsinspektionen Ei vänder sig mot regeringens förslag att anvisningsavtalen ska prisregleras. Men Ei anser ändå att det är viktigt att systemet med anvisade elavtal ses över.
 • Fortum moderniserar Järpströmmen

  Järpströmmens vattenkraftverk skall moderniseras för cirka 130 miljoner kronor. Kraftstationen ligger i Åre kommun och byggdes 1944.
 • Prisdialogen har ökat förtroendet

  Prisdialogen har ökat kundernas förtroende för fjärrvärmebranschen. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) överlämnat sin slututvärdering av branschinitiativet Prisdialogen till regeringen. En första delrapport lämnades redan i mars 2015.

Lediga jobb

Copyright © 1997–2016 ERA/Svensk Energi