Svensk Energi
Svensk Energi

Strömavbrott - bra att veta

När oväder slår till, finns det skäl och påminna om en del nyttig information ifall du skulle drabbas av elavbrott. Sedan år 2011 får enligt lag inga strömavbrott vara längre än 24 timmar. Samtidigt utgår avbrottsersättning till drabbade kunder redan efter 12 timmar.

  • Ellagen skärptes efter stormen Gudrun år 2005. Då spikades 24-timmarsgränsen. Tidigare hette det enbart att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Om det trots allt inträffar avbrott som överstiger 24 timmar, är det Energimarknadsinspektionen som kan inleda tillsyn mot berört elnätsföretag. Klagomål från drabbade elkunder ska således framföras dit.

Så fungerar avbrottsersättningen

Principen är att drabbad kund efter tolv timmar får en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga elnätskostnaden - dock minst 900 kronor. Sedan finns det en trappa med ökad ersättning för varje tolvtimmarsperiod.

Här kan du läsa om de olika stegen i avbrottsersättningen (pdf, 99 kB, nytt fönster).

Här finns mer information vid avbrott

Andra viktiga råd

Kloka råd - före och under elavbrott - ges på Energimyndighetens webbplats (nytt fönster).

Svensk Energi har två broschyrer om vad som händer om och när strömmen försvinner:

"Vad hände? Och vad händer nu?"
(pdf, 244 kB, nytt fönster)

Vanliga frågor vid effektbrist och frånkoppling av el (pdf, 170 kB, nytt fönster)

För medlemmar

 - Om avbrottsersättningshantering

 - Avbrottsrapportering för medlemmar

 

Är det något ytterligare vi borde komplettera med så kontakta matz.tapper@svenskenergi.se 

Matz Tapper

Arbetar med: teknik och elsäkerhet (planering, drift- och underhållsfrågor, elsamverkan, beredskap)
Matz Tapper
Tel: 08-677 27 26

För medlemmar

Mer information (inloggning krävs).

Det gäller bland annat hanteringen av avbrottsersättning.

Är det något ytterligare vi borde komplettera med så kontakta: Matz Tapper