Svensk Energi
Svensk Energi

Medlemsnyheter

 •  

  Mall för egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter

  Som en del i den så kallade elbehörighetsreformen måste alla företag som utför elinstallationer ta fram ett egenkontrollprogram för arbetet och registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Nya mallar finns här.
 •  

  Rådslag om aktuella vattenkraftfrågor

  Den 16 februari, på Arlanda, och den 28 februari, i Nässjö, hölls rådslag om aktuella vattenkraftsfrågor.
 •  

  Myndigheternas regleringsbrev 2017

  Vid varje årsskifte får de statliga myndigheterna regleringsbrev där regeringen pekar ut deras uppdrag kommande år. Energiföretagen Sverige har sammanfattat uppdragen ur regleringsbreven till de myndigheter som har att hantera vår verksamhet, som ett stöd till medlemsföretagen.
 •  

  Energikommissionens betänkande - initiala kommentarer

  För medlemmarna har Energiföretagen Sveriges sakkunniga sammanställt en initial analys av Energikommissionens betänkande, Kraftsamling för framtidens energi.
 •  

  Analys av EU-kommissionens Vinterpaket

  Energiföretagens experter har nu gjort en första analys av innehållet i de olika förslagen i EU:s så kallade vinterpaket. Materialet är framtaget för Energiföretagens medlemmar och adresserar vilka konsekvenserna kan bli för energibranschen och samt hur den kommande lagstiftningsprocessen ser ut.
 •  

  Skriftlig bekräftelse från kund vid telefonförsäljning

  I samband med att Energiföretagen beslutat att komma överens med Konsumentverket om krav på skriftlig bekräftelse från kunder som är konsumenter för att avtal vid telefonförsäljning ska gälla, vill vi klargöra vissa aspekter. Denna text kompletterar dagens pressmeddelande.
 • Nytt: medlemsnyheter flyttar till Energiföretagens webb

  Från och med den 5 december läggs öppna medlemsnyheter ut på Energiföretagen Sveriges webbplats. Från detta datum läggs endast låsta medlemsnyheter upp på Svensk Energis webbplats under "Min sida" (samma gäller på f.d. Svensk Fjärrvärmes hemsida). För att läsa dessa låsta nyheter krävs inloggning.