Svensk Energi
Svensk Energi

Medlemsnyheter

 •  

  Rådslag om aktuella vattenkraftfrågor

  Den 16 februari, på Arlanda, och den 28 februari, i Nässjö, hölls rådslag om aktuella vattenkraftsfrågor.
 •  

  Myndigheternas regleringsbrev 2017

  Vid varje årsskifte får de statliga myndigheterna regleringsbrev där regeringen pekar ut deras uppdrag kommande år. Energiföretagen Sverige har sammanfattat uppdragen ur regleringsbreven till de myndigheter som har att hantera vår verksamhet, som ett stöd till medlemsföretagen.
 •  

  Energikommissionens betänkande - initiala kommentarer

  För medlemmarna har Energiföretagen Sveriges sakkunniga sammanställt en initial analys av Energikommissionens betänkande, Kraftsamling för framtidens energi.
 •  

  Analys av EU-kommissionens Vinterpaket

  Energiföretagens experter har nu gjort en första analys av innehållet i de olika förslagen i EU:s så kallade vinterpaket. Materialet är framtaget för Energiföretagens medlemmar och adresserar vilka konsekvenserna kan bli för energibranschen och samt hur den kommande lagstiftningsprocessen ser ut.
 •  

  Skriftlig bekräftelse från kund vid telefonförsäljning

  I samband med att Energiföretagen beslutat att komma överens med Konsumentverket om krav på skriftlig bekräftelse från kunder som är konsumenter för att avtal vid telefonförsäljning ska gälla, vill vi klargöra vissa aspekter. Denna text kompletterar dagens pressmeddelande.
 • Nytt: medlemsnyheter flyttar till Energiföretagens webb

  Från och med den 5 december läggs öppna medlemsnyheter ut på Energiföretagen Sveriges webbplats. Från detta datum läggs endast låsta medlemsnyheter upp på Svensk Energis webbplats under "Min sida" (samma gäller på f.d. Svensk Fjärrvärmes hemsida). För att läsa dessa låsta nyheter krävs inloggning.
 •  

  Omsättningsgräns för moms införs år 2017

  I och med riksdagens beslut den 23 november om budgetpropositionen för år 2017 införs en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017. En beskattningsbar person vars omsättning inom landet för det innevarande beskattningsåret inte överstiger 30 000 kronor får under vissa förutsättningar befrias från mervärdesskatt. Omsättningen får inte heller ha överstigit 30 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren.