Svensk Energi
Svensk Energi

Aktuellt om elmätare från Det Nationella Stickprovet

Året börjar närma sig sitt slut och samtidigt som Stickprovsgruppen just nu arbetar med att stänga årets stickprov, så uppmanas samtliga elnätsföretag att förbereda sig inför nästa års stickprov.

Redan nu kan Stickprovsgruppen meddela att:

  • SAMTLIGA elnätsföretag i fortsättningen behöver skicka in en uppdaterad mätarstocksfil inför varje stickprov.
  • Detta gäller OAVSETT om det skett någon förändring i mätarbeståndet sedan föregående stickprov. I samband med det rekommenderas en särskild kontroll av att alla mätares typbeteckningar stämmer.
  • Filerna ska vara inskickade senast den 31 januari.

Matz Tapper från Energiföretagen Sverige ersätter sedan den första oktober Peter Silverhjärta som sekreterare i Stickprovsgruppen och sköter det praktiska arbetet kring Det Nationella Stickprovet. Matz är en viktig kontaktperson vid stickprovsfrågor.

Årets stickprov har fungerat väl, men flera elnätsföretag har felaktiga uppgifter kring sina kontaktpersoner. Det är viktigt att ni meddelar Energiföretagen Sverige vem som löpande ska ha information, annars missar ni viktig information och i värsta fall kan era elmätare bli underkända helt i onödan.

Webbinarium den 9 december – välkomna!

Den 9 december anordnas ett webbinarium med resultatet av och information kring Det Nationella Stickprovet samt information från Swedac.

Påverka gärna innehållet genom att skicka in frågor, tips och förbättringsförslag till stickprovsgruppen före sändningen.

Anmälan till kostnadsfritt webbinarium enligt länk nedan:

http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/Kurser/W/Webbinarium-Det-nationella-stickprovet---en-ledningsfraga/

@energiforetagen

Den 12 maj twittrar vi från @energiforetagen - följ oss redan nu!

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.

Ladda Sverige

Här hittar du en rejäl verktygslåda som inspiration för ert lokala Ladda Sverige-arbete. Du hittar uppslag för aktiviteter, presentationsmaterial, resultat från kundmätningar etc som kan användas i er egen kommunikation.

Mina e-tjänster

Regional verksamhet

Här hittar du som är medlem information om vår regionala verksamhet.