Beslutat i riksdagen: Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretagen - Svensk energi
Svensk Energi
Svensk Energi

Beslutat i riksdagen: Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretagen

Flytten av skattskyldighet från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari år 2018 beslutades av skatteutskottet den 23 november. Övriga förändringar i energiskatten på el per 1 januari 2017 som föreslagits i budgetpropositionen har också beslutats.

Förutom att elnätsföretagen tar över uppgiften att ta in energiskatten på el beslutades om förändringar energiskattelagstiftningen som får stora konsekvenser för elhandelsföretag i Sverige redan från den 1 januari 2017. Detta avser:

  • förändringar i skattesatsen, som blir 29,5 öre/kWh.
  • avdrag och återbetalningar, för tillverkande industri som får nedsatt skatt hos Skatteverket medan avdraget på skatt i norrlandskommunerna sköts av elhandelsföretagen.
  • skattenedsättning för datahallar till 0,5 öre/kWh.
  • större elanvändare kan ansöka hos Skatteverket om att bli frivilligt skattskyldiga.

Läs mer i Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU1 från sidan 120 och framåt här:

https://data.riksdagen.se/fil/B2BB12BF-0B70-4C68-BC62-211E4993133E

@energiforetagen

Den 12 maj twittrar vi från @energiforetagen - följ oss redan nu!

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.

Ladda Sverige

Här hittar du en rejäl verktygslåda som inspiration för ert lokala Ladda Sverige-arbete. Du hittar uppslag för aktiviteter, presentationsmaterial, resultat från kundmätningar etc som kan användas i er egen kommunikation.

Mina e-tjänster

Regional verksamhet

Här hittar du som är medlem information om vår regionala verksamhet.