Elhandlarcentrisk marknadsmodell 2.0 – ett omdebatterat ämne - Svensk energi
Svensk Energi
Svensk Energi

Elhandlarcentrisk marknadsmodell 2.0 – ett omdebatterat ämne

På Energiföretagens rådslag om utformningen av den elhandlarcentriska marknaden diskuterades allt från fullmakter till hantering av kreditrisker. Förändringarna i marknadsmodell och införandet av en central tjänstehubb kommer att få genomgripande påverkan på branschen.

Debatten gick het på Energiföretagens fyra rådslag i november som samlade totalt 120 personer från 70-talet företag för att diskutera frågeställningar kopplade till den framtida utformningen av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Det blev dagar som kretsade kring diskussioner om aktörernas och hubbens framtida ansvarsroller, förändrad fördelningen av kreditrisker och hur detta ska hanteras, eventuella undantag för kunder från elhandlarcentrisk hantering och behovet av att tydliggöra nyttan med de planerade förändringarna.

De förslag som Energiföretagen presenterade gällande Hubbens ansvar och kreditriskhantering mottogs väl och majoriteten av deltagarna ställde sig bakom huvudinriktningen i förslagen.

Energiföretagens förslag mottogs väl men ännu återstår många frågor

Många av de frågor som uppkom saknar dock tydliga svar. Energimarknadsinspektionen, Ei, har inte kunnat uttala sig om huvuddragen i den modell som kommer att föreslås till regeringen, därmed återstår flera frågeställningar att lösa. Då myndigheten begärt förlängd utredningstid till den 15 juni 2017 (läs nyhet på Ei:s webbplats här) är medskicket till branschen att det fortsatt är viktigt att engagera sig. De slutgiltiga lösningarna är inte givna.

– Det är synnerligen angeläget att stämma av inställningen till de olika förslagen i medlemskretsen, säger Catherine Lillo som ansvarar för denna fråga hos Energiföretagen Sverige.

@energiforetagen

Den 12 maj twittrar vi från @energiforetagen - följ oss redan nu!

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.

Ladda Sverige

Här hittar du en rejäl verktygslåda som inspiration för ert lokala Ladda Sverige-arbete. Du hittar uppslag för aktiviteter, presentationsmaterial, resultat från kundmätningar etc som kan användas i er egen kommunikation.

Mina e-tjänster

Regional verksamhet

Här hittar du som är medlem information om vår regionala verksamhet.