Omsättningsgräns för moms införs år 2017 - Svensk energi
Svensk Energi
Svensk Energi

Omsättningsgräns för moms införs år 2017

I och med riksdagens beslut den 23 november om budgetpropositionen för år 2017 införs en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017. En beskattningsbar person vars omsättning inom landet för det innevarande beskattningsåret inte överstiger 30 000 kronor får under vissa förutsättningar befrias från mervärdesskatt. Omsättningen får inte heller ha överstigit 30 000 kronor under något av de två senaste beskattningsåren.

Motivet är att förenkla och minska den administrativa bördan för de minsta företagen. Ett ytterligare skäl för att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.

En beskattningsbar person som omfattas av skattebefrielse ska som utgångspunkt inte lämna mervärdesskattedeklaration eller periodisk sammanställning till Skatteverket. Om en omsättning omfattas av skattebefrielse ska mervärdesskatt inte anges i fakturan.  Den som omfattas av skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning har heller inte rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt för omsättning som omfattas av skattebefrielsen.

Den nya omsättningsgränsen innebär att elhandels- och elnätsföretag behöver se över sin hantering av mikroproducenter av el, exempelvis gällande självfakturering. Skatteverket väntas gå ut med närmare information om den nya omsättningsgränsen under december.

@energiforetagen

Den 12 maj twittrar vi från @energiforetagen - följ oss redan nu!

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.

Ladda Sverige

Här hittar du en rejäl verktygslåda som inspiration för ert lokala Ladda Sverige-arbete. Du hittar uppslag för aktiviteter, presentationsmaterial, resultat från kundmätningar etc som kan användas i er egen kommunikation.

Mina e-tjänster

Regional verksamhet

Här hittar du som är medlem information om vår regionala verksamhet.