Svensk Energi
Svensk Energi

Energispektrum 2016
Onsdag 6 juli, 16.00-17.30

"Årets energidebatt – dagens utmaningar och möjligheter för energisystemet"

Energispektrum har etablerat sig som den stora energipolitiska debatten under Almedalsveckan. 2016 års upplaga tar sin utgångspunkt i hur hela Sverige bidrar till energisystemet med investeringar, med produktion och med olika typer av användning. Vilka utmaningar och möjligheter har vi idag och står vi inför i framtiden? Hur påverkas den svenska konkurrenskraften? Skapas fler arbetstillfällen? Och vilken betydelse har energisystemet för regionalpolitiken?

Välkommen till årets debatt om aktuella energipolitiska frågor. Medverkar gör riksdagspartiernas energitalespersoner under ledning av moderator Pernilla Ström.

I Energispektrum ingår energibranschföreningarna, Energiföretagen Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Svensk Vattenkraftförening, Svensk VindkraftföreningSveriges Energiföreningars RiksOrganisation och Svenska Bioenergiföreningen samt medlemsföretag: Vattenfall, FortumMälarenergi, Skellefteå Kraft, Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jämtkraft och Göteborg Energi.


Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Inger Abrahamson
, Public Affairs Energiföretagen Sverige
070-894 26 39

  • Sökväg:
    • Energispektrum 2016

Energispektrum 2016

Datum: Onsdag 6 juli 2016

Lokal:  Wisby Strand Congress, lokal Wisby

Tid: 16.00-17.30

Mingel: 17.30-18.45 (Obligatorisk anmälan)

Anmälan till mingel: energispektrum2016@svenskenergi.se

Program energirelaterade arrangemang

Energiföretagen Sveriges presenterar, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus.
Vi gör inga anspråk på att vara fullständiga.

Ladda ner program med energirelaterade arrangemang, pdf 620 kb