Svensk Energi
Svensk Energi

Medverkande företag

I Energispektrum ingår åtta energibranschföreningar och åtta medlemsföretag.

Kontaktuppgifter för energibranschföreningarna:

Energiföretagen Sverige

Energigas Sverige

Svenska Bioenergiföreningen

Svensk Vattenkraftförening

Svensk Vindkraftförening

Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation

Kontaktuppgifter för medlemsföretagen:

Fortum

Göteborg Energi

Jämtkraft

Mälarenergi

Skellefteå Kraft

Tekniska verken

Vattenfall

Öresundskraft

Energispektrum 2017

Datum: Tisdag 4 juli 2017

Lokal:  Wisby Strand Congress, lokal Lojsta

Tid: 16.00-17.30

Mingel: 17.30-18.45 (Obligatorisk anmälan)

Anmälan till mingel: energispektrum2017@energiforetagen.se