Svensk Energi
Svensk Energi

SERO

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, grundades 1980 och har sedan starten verkat för ökad användning av förnybar energi samt effektivare energianvändning. SERO tillvaratar intressena för producenter av småskalig energiomvandling. SERO samarbetar med andra organisationer som stödjer förnybar energi för ett hållbart energisamhälle.

Kontaktpersoner:
Göran Bryntse, ordförande
070-621 71 96
goran.bryntse@falubo.se

Christer Söderberg, vice ordförande
070 - 677 26 90
soderberg.sero@tele2.se

Roland Davidson, styrelseledamot
070-678 91 39
roland.davidsson@telia.com

Hemsida:
www.sero.se

Energispektrum 2017

Datum: Tisdag 4 juli 2017

Lokal:  Wisby Strand Congress, lokal Lojsta

Tid: 16.00-17.30

Mingel: 17.30-18.45 (Obligatorisk anmälan)

Anmälan till mingel: energispektrum2017@energiforetagen.se