Svensk Energi
Svensk Energi

Svebio

Svebio arbetar för en ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Vi är för generella styrmedel som gynnar all förnybar energi. Svebios medlemsföretag är verksamma i hela produktionskedjan alltifrån skörd och insamling av biobränslen i skog, på åkrar, över transportföretag och handelsföretag, via förädlingsföretag som pelletsfabriker och biodrivmedelsfabriker, till slutanvändare i värmeverk och industrier. Svebio har idag cirka 300 medlemsföretag och ett hundratal enskilda medlemmar.

Kontaktperson:
Gustav Melin, vd
0705 244400
gustav.melin@svebio.se

Hemsida:
www.svebio.se

Energispektrum 2017

Datum: Tisdag 4 juli 2017

Lokal:  Wisby Strand Congress, lokal Lojsta

Tid: 16.00-17.30

Mingel: 17.30-18.45 (Obligatorisk anmälan)

Anmälan till mingel: energispektrum2017@energiforetagen.se