Svensk Energi
Svensk Energi

Svensk Vattenkraftförening

Ideell, politiskt oberoende intresseförening för småskalig vattenkraft som grundades 1980 och nu har 800 medlemmar där drygt hälften äger cirka 700 vattenkraftverk. Sedan 1995 medlem i ESHA, European Small Hydropower Association Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kronor. Den småskaliga vattenkraften omsätter årligen 3 miljarder kronor och statens skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kronor varje år. Ca 4 000 personer i Sverige är beroende av den småskaliga vattenkraften för sin försörjning.

Kontaktperson:
Thomas Sandberg
072-7318650
thomas.sandberg@svenskvattenkraft.se
Jan-Åke Jacobson
070-6405759
jan-ake.jacobson@svenskvattenkraft.se

Hemsida:
www.svenskvattenkraft.se

Energispektrum 2017

Datum: Tisdag 4 juli 2017

Lokal:  Wisby Strand Congress, lokal Lojsta

Tid: 16.00-17.30

Mingel: 17.30-18.45 (Obligatorisk anmälan)

Anmälan till mingel: energispektrum2017@energiforetagen.se