Svensk Energi
Svensk Energi

Program Energispektrum

Välkommen till Energispektrum – ett återkommande samarbete under Almedalsveckan - mellan ett antal energibranschföreningar och energiföretag.

Datum: Tisdag 4  juli.
Tid: 16.00 - 17.30. Efter debatten bjuder vi på mat och dryck fram till 18.45.
Plats: Wisby Strand Congress, lokal Lojsta

Energispektrum har etablerat sig som den stora energipolitiska debatten under Almedalsveckan.

Kraftsystemet står inför en stor omställning. Andelen variabel förnybar elproduktion ökar och den planerbara produktionen minskar. För att klara det måste energisystemet bli mer flexibelt. Hur ska det gå till? Vad kan marknaden klara av själv och vilka politiska styrmedel behövs?

Det svenska kraftsystemet har historiskt dominerats av stora centraliserade produktionsanläggningar, framförallt vatten- och kärnkraft. Detta är på väg att ändras. Variabel förnybar energi, som vind- och solkraft, växer kraftigt samtidigt läggs flera kärnkraftverk ned. Volatiliteten i kraftsystemet ökar och tillgången på el blir allt mer väderberoende. Välkommen till Energispektrum, som i år därmed har temat flexibilitet. I ett flexibelt kraftsystem kan utbud och efterfrågan mötas även vid ansträngda situationer. Att öka flexibiliteten i kraftsystemet kommer att vara en av energibranschens stora utmaningar de kommande decennierna. Flera centrala frågor kring kraftsystemets flexibilitet kommer att debatteras av riksdagspartieras energitalespersoner under ledning av Eva Hamilton. Debatten följs av mingel, föranmälan krävs, energispektrum2017@svenskenergi.se

Medverkande:

 • Ingemar Nilsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna
 • Lars Hjälmered, riksdagsledamot Moderaterna
 • Rickard Nordin, riksdagsledamot Centerpartiet
 • Lars Tysklind, riksdagsledamot Liberalerna
 • Penilla Gunther, riksdagsledamot Kristdemokraterna
 • Lise Nordin, riksdagsledamot Miljöpartiet
 • Håkan Svenneling, riksdagsledamot Vänsterpartiet
 • Felix Byström, Sverigedemokraterna, vice talesperson/förbundsordförande för Ungsvenskarna
 • Pekka Lundmark, vd Fortum
 • Peter Carlsson, vd NorthVolt
 • Markus Wråke, vd Energiforsk
 • Eva Hamilton, moderator

Veckoprogram med energirelaterade seminarier från officella programmet, kan du ladda ner här som pdf-fil.

Energispektrum 2017

Datum: Tisdag 4 juli 2017

Lokal:  Wisby Strand Congress, lokal Lojsta

Tid: 16.00-17.30

Mingel: 17.30-18.45 (Obligatorisk anmälan)

Anmälan till mingel: energispektrum2017@energiforetagen.se