Svensk Energi
Svensk Energi

Debattartiklar

Här hittar du Svensk Energis debattinlägg och repliker i olika frågor.

 • Energichefen: Politiker måste ta sitt ansvar

  Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, efterlyser en långsiktig energiöverenskommelse för att klara av de stora utmaningar som branschen står inför. ”Nästa år är det upp till bevis”, säger hon.
 • Ehrenbergs slutsatser vilar på okunskap om elmarknaden

  Johan Ehrenberg har varit en positivt drivande kraft för den förnybara mikroproduktionen. Men hans okunskap om elmarknadens helhet är tyvärr så stor att hans positiva gärningar riskerar att komma i skymundan.
 • Den svenska vattenkraften – dubbelt förnybar

  Politiska mål om en elproduktion med liten klimatpåverkan och en ökad andel el från vind och sol gör att vattenkraftens roll för Sveriges elförsörjning blir allt viktigare. Det är framför allt vattenkraftens förmåga att reglera för variationer i annan ny förnybar elproduktion som är intressant. Vattenkraften är dubbelt förnybar. Svensk miljölagstiftning måste ta hänsyn till vattenkraftens kvalitéer i sin tillämpning.
 • Våga värna vattenkraften

  Vattenkraften svarar för knappt hälften av Sveriges elförsörjning. Med allt mer vindkraft och frågan om kärnkraftens vara eller inte vara blir diskussionen om hur vi hanterar vattenkraften allt viktigare. För den är unik på flera sätt.
 • Boverket tänker fel om bostäder och energi

  Kritiken växer mot förslag på hur bostäder i framtiden ska bli mer energieffektiva. I Boverkets förslag handlar det inte om hur man bygger, utan med vad man värmer huset. Boverket måste arbeta om förslaget, skriver en rad debattörer gemensamt.
 • Dags bestämma hur fossilt ska fasas ut

  Hösten 2016 måste regeringen ha bestämt hur fossila bränslen i transportsektorn ska fasas ut. Bjud in oss, vi kommer gärna och hjälper till med handlingsplanen, manar Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi och Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.
 • Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan

  Ny granskning. Svenska staten bryter sannolikt mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Byggreglerna kan dessutom leda till ökad klimatpåverkan. Därför bör politikerna nu se till att förbättra energikraven, skriver tio energi- och miljöexperter.