Svensk Energi
Svensk Energi

Energichefen: Politiker måste ta sitt ansvar

Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, efterlyser en långsiktig energiöverenskommelse för att klara av de stora utmaningar som branschen står inför. ”Nästa år är det upp till bevis”, säger hon.

Energibranschen är plågad av låga elpriser och höga skatter.

Stödsystemen förändras frekvent av ambitiösa politiker och teknikutvecklingen är snabb.

”Vi är inne i en turbulent förändring. Det är nu helt avgörande att politikerna visar att de klarar att skapa en långsiktig energiöverenskommelse”, säger Pernilla Winnhed, vd för branschorganisationen Svensk Energi sedan i mars.

Ofta landar diskussionen i om politikerna vill ha marknadslösningar eller inte. De överlappande stödsystemen för solenergi är ett aktuellt exempel.

”De långsiktiga ambitionerna om mer förnybar energi är vi eniga om, men sättet som de förverkligas på är helt avgörande. Sverige har i dag ett stort elöverskott, och för varje ny subvention ökar överskottet och priset pressas ännu mer. Inga investeringar i ny elproduktion görs längre marknadsbaserat”, säger hon.

Förutom att många energiföretag blöder ökar den förda politiken kostnaderna för samhället.

”Vill man till exempel stänga ned kärnkraften i förtid så blir det rejält dyrare än om reaktorerna får gå sin tid ut”, säger Pernilla Winnhed.

En annan konsekvens av elöverskottet är att dagens vindmöllor hinner bli föråldrade innan den elproduktion som de skulle ersätta hinner fasas ut.

”Elcertifikatsystemet är bra utformat som system. Men vindkraften börjar nu vara konkurrenskraftig på egna meriter. Vi får inte bygga oss fast i stödsystem.”

En nyckelfråga för Energikommissionen är enligt Pernilla Winnhed vattenkraften. Särskilt oroar hon sig över de krav på nytt miljötillstånd som riskerar slå ut många äldre vattenkraftverk.

”Sveriges vattenkraft är det gröna batteri som behövs för att energiomställningen ska lyckas. Men miljölagstiftningen gör ingen avvägning mellan de lokala och mer globala miljöaspekterna, som i vattenfrågorna ofta står emot varandra. Det finns inte ens en nationell avstämning av vattenkraftens miljömässiga fördelar och nackdelar.”

Pernilla Winnhed oroas över att politikerna inte förmår att bryta upp från gamla hjulspår.

”De har fått ett ansvar och nu gäller det att ta det. De har ansvar för att komma överens.”

Läs artikeln, som publicerades i DI den 22 november 2015, här. (öppnas i nytt fönster)