Svensk Energi
Svensk Energi

Eurelectrics Berlinkongress: Var finns elbranschen, när omvärlden diskuterar Internet of Things och Industri 4.0?

Eurelectric, den europeiska lobbyorganisationen för elindustrin, där Svensk Energi är medlem, arrangerade sitt årliga så kallade konvent i förra veckan. Denna gång samlades branschen i Berlin, för att bland annat avtacka avgående ordföranden, Johannes Theyssen, E.ON:s vd.

Bild ovan: Eurelectrics nya ledargarnityr, från vänster EdF:s vd Jean-Bernard Levy, EdP:s vd Antonio Mexia (ordförande), SSE:s vd Alistair Phillips-Davies samt generalsekreteraren Hans ten Berge. Foto: David Plas.

Diskussionerna kom bland annat att präglas av den bekymmersamma, men också utmanande situationen på elmarknaden. ”Marknaden har brutit samman”, deklarerade en av de tunga, nya styrelseledamöterna, franska EdF:s vd Jean-Bernard Levy.

Han efterlyste kraftfullt en fungerande handel med utsläppsrätter:

– Det är svårt att definiera vad det egentligen är, som driver marknaden idag. Men ett effektivt ETS är en absolut nödvändig nyckel för att låsa upp situationen, sa Levy med eftertryck.

EdF:s vd Jean-Bernard Levy. Foto: David Plas

Nyvald ordförande med prioriteringar

Eurelectrics nyvalde ordförande heter Antonio Mexia, i vardagslag vd på dominerande portugisiska elföretaget EdP. Han anger fem prioriteringar för sitt mandat:

1) Lyft fram elens värde i strävan efter ett avkarboniserat, konkurrenskraftigt och energioberoende Europa,
2) Vi måste uppnå en inre energimarknad med hjälp av en förbättrad och förnyad marknadsdesign för att kunna attrahera investeringarna,
3) Jag vill se ett pragmatiskt ramverk för avkarboniseringen,
4) Förstärk branschens fokus på slutkundssidan och möt, ja, uppmuntra!, kundernas aktiviteter,
5) Stimulera den ökande aktiva roll som elnätsföretagen ska spela, både som marknadens och teknikutvecklingens möjliggörare!

Mexia är alltså väldigt mån om elnätsföretagens (”DSO-erna”, i europeiskt fikonspråk) roll på marknaden. Han vill, att de ska ta på sig uppgiften att spela en aktiv roll, inte minst som möjliggörare för en integrerad och gränsöverskridande elmarknad (”IEM, internal energy market”). Hur det rimmar med reglermyndigheternas ambitioner att skapa en ”consumer centric market” med elhandelsföretagen i högsätet framgick väl inte riktigt av hans anförande. Men hela kongressen gick i kundernas/konsumenternas intresse, därav mötets rubricering: The Consumer Powered Energy Transition.

Antonio Mexia. Foto: David Plas

Fyndig slogan

Rätt betänkt var det en fyndig slogan, där alla parters intressen tas tillvara. Möjligen, vilket är noterbart, spelas därmed miljöaspekten ner en smula. Inte så att den saknas – ”transition” ska väl även avse marschen mot en förnybar hegemoni – men de senare årens höga tonläge om klimatet fanns inte i Berlin. Utom, såklart, förhoppningar på ”Paris” i december, FN:s stora COP21-möte som ska lägga fast en global agenda för ett 2-procentsmål. Men det är en annan historia.

Henrik Wingfors, Svensk Energis Internationella enhet och som deltog på Berlinkonferensen, reflekterar över att det förstås kan vara svårt att riktigt veta, vad dessa olika prioriteringar betyder i det dagliga arbetet? Och han påminner om, att det nu som tidigare lönar sig att engagera sig i Eurelectrics olika arbetsgrupper, för att påverka utformning av officiella texter.

– Det torde vara sant även under denna nye ordförandes mandatperiod, säger Wingfors.

Imponerande tyska politiker

Vi var nog många på konferensen som imponerades av de närvarande tyska politikernas starka inspel, och den policysamordning som de verkar ha. Statssekreteraren Rainer Baake i ekonomi- och energidepartementet (bara en sån sak!) levererade en glasklar opinion helt utan manus, flott, flytande och imponerande.

Naturligtvis Energiewende-strategin på agendan – 40-45 procent av elen från förnybart år 2025, 55-60 procent tio år senare) – utan att landet vill eller ska ”isolera sig från resten av Europa! Baake:

– Men det fungerar inte utan ny marknadsdesign, som då bör inkludera en koppling mellan förnybart och en kapacitetsmarknad. För Tyskland viktigast att eliminera takpriser (price caps) och ville se ett avtal, där Tyskland skriver under på ett förbud mot sådana och avvisar (politiska) interventioner på marknaden.

Rainer Baake. Foto: David Plas

”Jag är den störste ministern”

Snabbt hopp till det avslutande anförandet Dag 2, levererat av samordningsministern, Angela Merkels högra hand och tidigare miljöminister, Peter Altmeier (”Jag är inte den viktigaste ministern i regeringen, men jag är den störste”, sa han avväpnande och till högljudd uppskattning från publiken). Marknadslösningar var hans mantra, men han stimulerade tankarna också med detta:

– Europas elsektor måste öppna sig mot Internet of Things! I en värld där alla apparater är sammankopplade via Internet kommer elindustrin att spela en avgörande roll: de smarta elnäten på olika nivåer, de smarta mätarna, kommer intimt att ligga i fas med utvecklingen av Internet över huvud taget, slog han fast.

– Ryck upp er, manade han. Ni diskuterar elfrågor, omvärlden är redan långt framme med tankar kring Industri 4.0 och Internet of Things. Var är ni?

Theyssen talar

Avgående ordförande, E.ON:s vd Johannes Theyssen menade att det nu är hög tid att utforma en långsiktig energi- och klimatpolicy som svarar upp mot våra kunders krav.

– Elföretag som vill skapa energiframtiden måste ta klara beslut – och det gäller även politikerna, dundrade han.

Syn för sägen har han ju redan visat, genom den uppmärksammade uppdelningen av hans eget företag, något som går i den riktning han angav.

Johannes Theyssen. Foto: David Plas

Värdinnan manar

Konventets egentliga värdinna, Hildegard Müller som leder tyska branschorganisationen för energi- och vatten, BDEW, underströk att det uthålliga perspektivet (sustainability) inte enbart handlar om miljöns olika koncept.

– Det är också vägledande för ekonomin, och här måste Europa bestämma sig för hastigheten i förändringsarbetet, men glöm inte kundernas roll i processen! I vårt land är det bara företag med innovativa projekt som kan hantera övergången till det nya energilandskapet med någon framgång!

– Vi får dock inte glömma bort behovet av konventionell kraftproduktion, inte heller vikten av att utveckla elnäten och den utmaning, som kommer från hotet mot leveranssäkerheten.

Peter Altmeier och Hildegard Müller. Foto: David Plas

Branding från Island

En Eurelectrickongress innehåller vanligen många mycket intresseväckande inslag och presentationer. I noten nedan finns hänvisning till en sammanställning av de olika sessionerna. Årets tema var som sagt ”kund/konsumentmakt”, och i den session som ägde rum på em dag 1 fick deltagarna en spännande genomgång av begreppet branding av isländske marknadsgurun Fridrik Larsen. Hur paketerar energiföretagen sina produkter? Hur engagerar vi oss med kunderna?

Larsen drog paralleller från flygbolagens värld och mobiltelefonins.

– I grund och botten en fråga om att ge kunderna en ”annorlunda upplevelse”, stick ut, synliggör er själva! De företag som överlever på marknaden är de som väcker kundernas uppmärksamhet och intresse. Du kan aldrig lyckas med marknadsföring utan att lyssna till kunderna och bejaka förändringarna, fastslog han.

RWE satsar, Vattenfall hoppas

Tyska eljätten RWE:s vd Arndt Neuhaus var inte sen att haka på detta:

– Vi jobbar på, vi tillhandahåller en laddstruktur för elfordon, vi lanserar vår Powerhouse, som är en ny service som medger enkel och direkt kontakt (!) för våra kunder till energimarknadens olika ingångar!

Vattenfalls vd Magnus Hall satt in på en paneldebatt Dag 2. Hans spaning var att vi kommer att uppnå den inre marknaden för energi, gradvis och utan någon Big Bang eller specificerat måldatum.

– Detta är verkligen en långsiktig process, sa Magnus Hall.

Bulgarisk dystopi

I en annan panel fick vi spännande inblickar i Bulgariens elsituation, via Kalina Trifonova, höjdare i bolaget EVN:

– I min del av världen är sådant som smarta nät och innovativa tjänster enbart abstrakt industrijargong. Vi har hög grad av reglering, artificiellt låga tariffer, en ineffektiv produktion och något mellan låg eller icke-existerande energieffektivisering, vittnade hon om.

– Vi saknar helt politisk och regleringsmässig stabilitet.  Visst skulle jag önska mig allt det här fina som ni andra talar om, men Bulgariens energimarknad verkar ha fallit helt vid sidan av EU:s marknadsreglering, suckade hon, som kommer från ett land där häromåret regeringen tvingades avgå på grund av höjda elpriser. Höjda, vill säga, från nära nog nollnivå till långt under en marknadsbestämd nivå.

Kalina Trifonova. Foto: David Plas

Nog finns det uppgifter att stöka med för EU:s energibyråkrater…

Här hittar en resumé (på engelska) av konventets program, paneldiskussioner och slutsatser.

  • Taggar:
  • Sökväg:
    • Hem
    • Nyheter
    • Eurelectrics Berlinkongress: Var finns elbranschen, när omvärlden diskuterar Internet of Things och Industri 4.0?