Svensk Energi
Svensk Energi

Folkomröstningen 1980 fortfarande trauma för energipolitiken

Högt och lågt, smått och stort, spännvidden på energiseminariernas ämnen under Almedalsveckan är stort. Idag onsdag var ett av portalämnena föremål för behandling på gemensamt seminarium med Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och SKGS, basindustrins energisamarbete: Är det dags för en ny Energikommission? Panelens svar blev ja, men ”hur, när och var” står fortfarande skrivet i stjärnorna.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, ville dock i sin avrundning gärna anlägga en positiv bedömning om möjligheterna att få till en Energikommission. ”Om nu Socialdemokraterna och Moderaterna vill ha en sådan, och det säger de ju här, då är det bra, och i vart fall ett gott första steg på vägen.”

Han funderade vidare och konstaterade att samtliga åtta riksdagspartier kanske inte behöver vara med i en sådan? Än viktigare är dock att ämnesområdet för Kommissionens arbete inte får begränsas till enbart elsektorn.

– Glöm inte, påminde han om, att även värmesektorn, transportsystemet, biomassan, fossilproblematiken och många andra facetter av energisystemet måste vägas in!

Efter några fler tankeled konstaterade han, att en Energikommission ”nog kommer till stånd”. Och det vore väl positivt, Svensk Energi är berett för sin del att bidra. Om det sen även gäller det politiska systemet i stort återstår verkligen att se – men hoppet lär vara det sista som överger människan.

Politiska om och men

Därmed avrundades seminariet i en mycket mer positiv ton än när det rullade på i replikväxlingarna som föregick. Nog restes många om och men och tja och njaa när de politiska representanterna (se toppbilden i artikeln), Jennie Nilsson, Socialdemokraterna och Lars Hjälmered, Moderaterna, fäktades i sällskap med SCA:s/SKGS Jan Johansson och EON:s Jonas Abrahamsson. Men visst, det är valår, och det är Almedalen, här ska det pucklas på och profileras, och det är ju demokratins privilegium.

Avstampet togs i Svenskt Näringslivs rapport om Sveriges framtida elbehov. De säger att när det gäller utvecklingen av energiförsörjningen finns stora osäkerheter som kan härledas till politiska beslut. En central fråga inför dessa beslut är hur näringslivets efterfrågan på el utvecklas på sikt. Hur mycket elkraft behöver Sveriges exportindustri? En annan minst lika central fråga är de framtida systemkostnaderna för energisystemet. Hur kan en helhetssyn skapas kring energisystemet ur ett kostnadsperspektiv?

Ställ om, men med bibehållen konkurrenskraft

Det här upptog seminariets första del och publiken fick fina inspel inte minst av IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe som satte agendan genom att peka på det trauma som folkomröstningen om kärnkraft fortfarande, 34 år senare, utgör. Naturligtvis vill han inte vara med om någon avveckling, vare sig snabb eller på sikt, landets konkurrenskraft är en alldeles för viktig fråga att äventyras. Vi ska ligga långt framme i omställningen till klimatsunda elkällor, men inte spänna bågen för högt så att vi förlorar i förhållande till omvärlden.


Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Annika Lundius, vice vd i Svenskt Näringsliv, var väl i allt väsentligt inne på samma tongångar, det rådde rena Saltsjöbadsandan en stund i restaurang Bolaget på Visbys Stora torg. I hennes värld ligger dock en utbyggnad av vattenkraften högre upp på agendan, något som kanske, kanske, skulle sätta frågan om outbyggda älvar på spets?


Annika Lundius, vice vd i Svenskt Näringsliv och Björn O Nilsson, vd IVA

Men även IVA:s (Ingenjörsvetenskapsakademien) vd, Björn O Nilsson, ville visa framfötter. Han meddelade att akademien ska sätta igång ett nytt studieprojekt för att analysera alternativa vägval för förnybar kraftproduktion i Sverige bortom ett av de magiska årtalen, 2030. 

Alla skyller på alla om energikommission

I andra delen fanns alltid debattfriske Jan Johansson med som berättade för deltagarna att han frågat både regering och opposition om sin respektive villighet att skapa en Energikommission.

– Båda vill men båda skyller på att den andra sidan inte vill, var resultatet av dessa konsultationer.


Lars Hjälmered, M och Jennie Nilsson, S

Såväl Jennie Nilsson som Lars Hjälmered ägnade stor möda åt att tillbakavisa detta, båda sidorna var beredda att kompromissa om både det ena eller det andra för att komma till skott. F-n tro’t, er rapportör upplevde nog – dessvärre – ganska mycket av skyttegrav här. Något som, naturligtvis, kan ändras av olika skäl: valutgången, eventuella försörjningsproblem, och annat. Viktigt att ta fasta på var Jennie Nilssons markering om att börja diskussionerna utifrån vilka behov landet står inför, och inte i kärnkraftens vara eller icke vara.

– Alternativet till avstängd kärnkraft är gaseldad produktion, påminde Jan J om. Och industri av den typ jag företräder tål inte så mycket som en mikrosekunds leveransavbrott, då går grejerna sönder!

Jonas Abrahamsson anmälde stor oro för vattenkraftens framtid med hänvisning till utredningen om vattenverksamheten:

– Här är det risk för att 10, 20 procent av befintlig kapacitet utraderas om de dåliga förslagen slår igenom! 

Hur blir det om åtta år?

Visst var det även diskussioner om energin sedd som system, och huruvida sektorn är helt igenom, något eller lite grann styrd av politiken. ”100 procent politikerstyrd!”, dundrade Jan Johansson, medan Jonas Abrahamsson ville se ”en samhällsförankrad energivision med åtföljande politik”.

Slutfrågan från suveräne debattmoderatorn Willy Silberstein handlade om vilket energilandskap vi lever i om två mandatperioder, det vill säga om åtta år?

Jonas Abrahamsson är optimist, ”det ska nog gå bra” hoppas och tror han. Jan Johansson fick många skratt för sin redovisning av att ”han är pensionär då och politikerna harvar på”, medan såväl Jennie Nilsson som Lars Hjälmered ville tro att ”vi har samlat ihop oss då och definierat minsta gemensamma nämnaren för energipolitiken, för det är ett ansvar som vi politiker måste ta”.

Så kan en framtida energiminister tala.

Se film