Svensk Energi
Svensk Energi

Informationsmaterial till kunder om effektbrist har uppdaterats

Svensk Energi har uppdaterat två broschyrer om effektbrist och frånkoppling av el. De innehåller vanliga frågor från allmänheten och hur det går till vid en ansträngd situation i elsystemet, inklusive praktiska råd.

De båda broschyrerna kompletterar varandra med information om vad som sker när elsystemet ansträngs så mycket att det finns risk för effektbrist och frånkoppling av el.

Elkunder får veta hur de informeras, och vad som sker när elen försvinner och när den kommer tillbaka. Det finns en rad praktiska råd till hushållen om åtgärder för att underlätta för sig själv och för elsystemet.

Broschyrerna läggs lämpligen på elföretagens webbplatser

Broschyr ”Vanliga frågor vid effektbrist och frånkoppling av el”

Broschyr ”Vad hände och vad händer nu?”

Här finns flera gratis kundbroschyrer