Svensk Energi
Svensk Energi

”Laddstationsdirektivet” klart: Standarden för laddning blir lag i hela EU från år 2016

I förra veckan träffades en politisk överenskommelse på EU-nivå om ”laddstationsdirektivet” eller direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen som det långa namnet lyder. Direktivet som alltså inte bara har el i sikte utan även bland annat vätgas, LNG och CNG syftar till att säkra en miniminivå av infrastruktur så att konsumenter och företag vågar köpa fordonen som går på alternativa bränslen.

– Även om vår inställning från början har varit att direktivet inte löser något angeläget samhällsproblem, så är vår bedömning att det inte heller saboterar något som håller på att växa fram på egen hand, säger Henrik Wingfors som ansvarar för elfordon på Svensk Energi.

När förslaget presenterades i januari 2013 innehöll det ett krav på vilka affärsmodeller som skulle råda på varje laddstation, bland annat föreslogs att laddkunden skulle ha rätt att välja vilken europeisk elhandlare som helst vid laddning.

– Ett sådant skulle ha ställt stora krav på överliggande IT-system för att hantera kundbyten och laddstationsbranschen bedömde att det skulle medföra merkostnader på 20 000 kr per laddstation. Vi la ner mycket tid på att förklara detta för kommissionen, EU-parlamentariker och regeringskansliet, fortsätter Henrik Wingfors, och kravet försvann tack och lov i processen.

Krav att publika laddstationer ska följa samma standard i hela EU

De svenska aktörerna - elbranschen, bilbranschen och ledande laddstationstillverkare - kom överens redan i maj 2013 om att verka för att all publik laddinfrastruktur skulle följa den europeiska standarden ”mode 3 typ 2”. Standarden är tänkt att gälla i EU från 2016 men genom att tillämpa den redan nu, så kan Sverige ligga i framkant. Läs mer om överenskommelsen här.

– Genom direktivet så kommer det att bli lag i varje land i EU att standarden ”mode 3 typ 2” ska gälla för publik laddinfrastruktur. Det kan man inte motsätta sig, men det tål att fundera på om det är en uppgift för politiker att besluta om teknikval, menar Henrik Wingfors.

Europarlamentet röstar i plenum nästa vecka. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna två år efter det antagits och lite beroende på när det formellt sker, så är bedömningen att det kommer att ske under andra halvan av år 2016.

Läs den engelska texten här och en sammanfattning här av direktivets delar som rör laddstationer.

  • Taggar:
  • Sökväg:
    • Hem
    • Nyheter
    • ”Laddstationsdirektivet” klart: Standarden för laddning blir lag i hela EU från år 2016