Svensk Energi
Svensk Energi

Bra miljöexempel i Halmstad: Solceller på tidigare deponi ger solel i tanken

För ett och ett halvt år sedan fattade Halmstads Energi & Miljö AB beslut om att bygga en av Sveriges största solenergianläggningar. Anläggningen blir den första i landet som använder delar av en nedlagd deponi för förnybar elproduktion. Snart kan elbilar och laddhybrider i Halmstad köra med solel i tanken.

Väl gömd i skogen några kilometer öster om Halmstads centrum, närmare bestämt på Skedala deponi, är solenergianläggningen uppbyggd. Monica Karlsson, vd på Halmstads Energi & Miljö AB, HEM, förklarar varför man satsar på solel:

-HEM är ett politiskt styrt företag och hela styrelsen står enad bakom den här miljösatsningen, och det gläder mig!

"Genom att använda delar av en nedlagd deponi återbrukar vi mark som annars inte skulle kunna nyttjas till odling eller annat. På det sättet får vi en dubbel effekt. Dels kan vi producera ren och förnybar energi, dels kan vi göra något positivt med en yta som annars uppfattas som väldigt negativ."

Solcellsytan är cirka 3 240 kvadratmeter och är uppbyggd på en markyta på 10 000 kvadratmeter vilket ungefär motsvarar en och en halv fotbollsplan. Anläggningen kommer i inledningsskedet att producera cirka 500 megawattimmar el som beräknas räcka till 240 elbilar som vardera kör 1 500 mil per år.

- Nu är allt installerat och klart och vi påbörjar vår provdrift i oktober. Sedan kör vi i skarp drift från och med april 2015. Vi använder uppstartsperioden för att kunna producera till max när den bästa soltiden kommer, säger Monica Karlsson.

Halmstad ett logistikcentrum

Halmstad är en transportstad mellan Malmö och Göteborg, eller mellan Köpenhamn och Oslo om man så vill. Koldioxidutsläpp från bilar ger den största miljöpåverkan både lokalt, regionalt och globalt och logistiken är en viktig del i Halmstads näringsliv, förklarar Monica Karlsson:

"Därför ser vi en naturlig koppling mellan vår solelproduktion och infrastrukturen. All el som produceras i vår anläggning kommer att användas till kommunens laddstolpar där vi själva också laddar våra elbilar. Både kommunen, offentliga organisationer och privata företag och personer har elbilar och laddhybrider som kan laddas med vår solenergi. Vi ska vara med och bidra i den utvecklingen!"

Investeringen för solelanläggningen beräknades till 10 miljoner kronor och dessutom har HEM fått ett statligt stöd för installation av solceller om en miljon kronor. Enligt Monica Karlsson har priserna på solceller sjunkit under den ett och ett halvt år långa projekttiden:

- Vi har inte haft några problem att klara budgeten under byggtiden och vi förväntar oss heller inga bekymmer med den fortsatta driften eftersom alla ingående delar i panelerna är statiska.

"Hade önskat mer publik plats"

Enda nackdelen som Monica Karlsson kan se med den stora solelanläggningen är möjligen att placeringen gör att inte alla kan ta del av miljösatsningen:

- Jag hade egentligen önskat att den fanns på en mera publik yta, den har ingen framskjuten plats i vårt samhälle där den ligger inne i skogen. Vi ska ta fram en kommunikationsplan för att göra anläggningen mera synlig, vi tar redan nu emot studiebesök.

Monica Karlsson framhåller att det är viktigt att man i kommunerna vågar ta så här stora beslut med dagens elpriser i åtanke. Miljöinvesteringar kräver att man lyfter blicken och ser längre framåt.

- Det här är en imponerande anläggning och jag är glad att vårt energiföretag kan vara med i samhällsutvecklingen på det här sättet, avslutar Monica Karlsson innan hon ilar iväg till nästa möte.