Svensk Energi
Svensk Energi

Mikroproduktion av egen el, så slår utredningens förslag på mikroproducentens ekonomi

Utgångspunkten för nettodebiteringsutredningens arbete var att göra det enkelt och bra för privatpersoner som vill producera sin egen el. Detta har Svensk Energi och elbranschen stött längs hela processen. Men förslaget som ligger gör det tyvärr till en förlustaffär att sälja eventuell överskottsel.

Utredningen handlade i första skedet om ren nettodebitering, men momsreglerna satte dock hinder i vägen för detta. Slutsatserna blev därför i stället en skattereduktion om dubbla energiskatten om 29,3 öre/kWh. Propositionen ändrade dock skattereduktionen till 60 öre/kWh men tog inte med det skatteförslag som skulle förenkla för kunden/producenten.

Efter kontakter med Skatteverket har vi fått följande svar:

Fråga: ”Bedriver en mikroproducent som är privatperson näringsverksamhet om denne säljer sin överskottsel till exempel ett elhandelsföretag? ”

Svar: "När man bedömer vilket inkomstslag verksamheten hör till tittar man främst på tre kriterier: självständighet, varaktighet och vinstsyfte.
Om alla tre kriterierna är uppfyllda, det vill säga verksamheten drivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.
I ditt fall så producerar du el som du säljer. Du kan utgå ifrån att Skatteverket ser det som inkomst från näringsverksamhet och vill du att den klassas som inkomst av kapital kan du hävda det i deklarationen, förslagsvis genom ett öppet yrkande."

Detta kan summeras så här:

Ingen försäljning:

Om privatpersonen inte säljer sin överskottsel utan matar in den på elnätet utan ersättning bedrivs ingen näringsverksamhet och privatpersonen behöver varken hantera moms, inkomstskatteredovisning för näringsverksamhet eller energiskatt. Den el som köps in betalar privatpersonen energiskatt på till elhandelsföretag i vanlig ordning, den el som produceras och används hemma betalas ingen energiskatt på. Den överskottsel som matas ut får privatpersonen ingen ersättning för från mottagaren. Privatpersonen har rätt till ett skatteavdrag om 60 öre/kWh för del el som matas in på elnätet enligt de regler som gäller för skattereduktion på mikroproduktion.

Försäljning:

Om privatpersonen vill få ersättning för sin överskottsel och säljer den till ett elhandelsföretag eller annan, ska privatpersonen registrera sig för moms och energiskatt. Moms ska betalas in på försäljningen och inkomsten beskattas som näringsverksamhet. Dessutom ska privatpersonen betala energiskatt på så väl köpt el som egen producerad el som används i hemmet. Privatpersonen har rätt till ett skatteavdrag om 60 öre/kWh för del el som matas in på elnätet enligt de regler som gäller för skattereduktion på mikroproduktion.

Vad betyder detta ekonomiskt för mikroproducenten

För att visa på effekten i några exempel – med förutsättningen att mikroproducenten producerar 10.000 kWh, 6.000 kWh används för egen förbrukning, 4.000 kWh går ut på elnätet. Mottagaren av levererad el betalar 40 öre/kWh till producenten.

Exempel 1: Ingen försäljning:

Den el som köps in betalar privatpersonen energiskatt på till elhandelsföretag i vanlig ordning, den el som produceras och används hemma betalas ingen energiskatt på. Den överskottsel som matas ut (4 000 kWh/år) får privatpersonen ingen ersättning för från mottagaren, men har rätt till ett skatteavdrag på 2 400 kr/år enligt de regler som gäller för skattereduktion på mikroproduktion.

Tot 2 400 kr

Exempel 2: Försäljning:

Administrativt så ska privatpersonen registrera sig för moms och energiskatt. Privatpersoner betalar energiskatt på egenproducerad el 6.000 kWh som används i hemmet. 29,3 öre x 6.000 kWh = 1.758 kronor. Vi är osäkra på om producenten dessutom måste betala moms på dessa 1.758 kronor. Därutöver skall mikroproducenten betala moms på leveransen till mottagaren: 4.000 kWh x 40 öre x 25 procent i moms = 400 kronor. Summa inbetalning till skatteverket i detta exempel blir således 2.158 kronor + eventuellt 440 kronor. Totalt skulle detta exemplet kosta producenten cirka 2.600 kronor som skall ställas i relation till en skattereduktion på 2.400 kronor. För en försäljning om 4.000 kWh, vilket ger en inkomst på 1.600 kronor, får producenten dessutom betala skatt på 800 kronor.

Svensk Energi stödde det förslag som även innehöll skatteförslag som skulle förenkla för kunden/producenten. 

Då skulle det kunna se ut så här:

Exempel 3: Hobbyverksamhet (skattemässigt):

Den el som köps in betalar privatpersonen energiskatt på till elhandelsföretag i vanlig ordning, den el som produceras och används hemma betalas ingen energiskatt på. Den överskottsel som matas ut (4 000 kWh/år) får privatpersonen 40 öre/kWh ersättning för från mottagaren vilket innebär 1600 kr. Utöver detta har konsumenten rätt till ett skatteavdrag på 2 400 kr/år enligt de regler som gäller för skattereduktion på mikroproduktion.

Tot 4 000 kr

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.

Sociala media

Följ oss på Twitter eller gilla oss på Facebook. Se våra filmer på YouTube eller när vi sänder live på Bambuser. Bilder från våra olika arrangemang kan du se på Flickr.

Ladda ner Logotyp

Här kan du ladda ner Svensk Energis logotyp som finns i fyra storlekar och i upplösningen 300 dpi. Formatet är JPEG. Du laddar ner genom att högerklicka på filens namn och välja "Spara som..." (Internet Explorer) eller Spara länk som" (Firefox och Chrome).

Logotyp 100 x 41 pixlar
Logotyp 200 x 81 pixlar
Logotyp 400 x 166 pixlar
Logotyp 800 x 322 pixlar

Om inget av formaten passar eller om du inte har möjlighet att skala ner logotypen till lämplig storlek, alternativt behöver den i ett annat format för tryck, kan du kontakta oss på info@svenskenergi.se.