Svensk Energi
Svensk Energi

Nationell standard för laddstationer: "Nu har Sverige bestämt sig!"

Nu råder enighet om standard för laddstationer av elfordon i publik miljö. Det framkom vid ett möte för en vecka sedan på Svensk Energi. Vid mötet deltog personer från bland annat Bil Sweden, Volkswagen, Volvo, Renault, Garo, Park&Charge, Chargestorm förutom Vattenfall, Jämtkraft, Fortum, E.ON, Öresundskraft och Göteborg Energi.

Ett 30-tal personer hade samlats hos Svensk Energi för att diskutera för och emot att redan nu på bred front verka för en gemensam standard för laddstationer i publik miljö. Frågan om hur kontakten mot laddstationen ska se ut är en fråga som delat det europeiska standardiseringsarbetet. Från år 2017 så gäller laddning med mod 3, typ 2-kontakt för publika laddstationer.

Vid mötet bestämde sig deltagarna att på bred front i det svenska samhället verka för att denna standard används redan nu i nyinstallationer och vid uppgradering av existerande laddinfrastruktur. För laddstationsaktörerna innebär det att man med gott samvete kan rekommendera en viss laddstandard till sina kunder.

- Att vi enat så många aktörer kring en gemensam laddstandard borgar för att vi framtidssäkrar samhällets investeringar, säger Johan Tollin, ansvarig för Vattenfalls utvecklingsprogram för elfordon.

I linje med europeisk standard

Laddning med mod 3 och typ 2-kontakt är i linje med den europeiska standarden EN 61851-1 och är att se som en grundplattform som möjliggör laddning från 1 till 3 faser och med strömstyrkor på upp till maximalt 63A per fas och som därför flexibelt kan anpassas efter laddplatsens behov. Hur hög effekt man vill kunna ladda med kan bland annat bero på hur länge bilar förväntas vara parkerade på parkeringsplatsen. Läs mer i faktarutan till höger. 

"Att redan nu enas kring en standard för laddinfrastrukturen förenklar för elbilskunden och skapar en bra grund för att kunna övervaka och drifta stationerna, styra och reglera laddningen så att den passar med den lokala lasten i nätet samt hantera kunder i större skala", säger Susanna Hurtig, Vattenfall.

 

 

Vad säger biltillverkarna?

För biltillverkare och importörer är det viktigt att veta vilken laddstandard som kommer att användas på den svenska marknaden. Det underlättar för försäljningen och marknadsföringen av elfordonen. Att ladda med vanlig Schukokontakt (hushållskontakt) har sina fördelar. Men det går långsamt och är inte lika säkert som med mod 3 typ 2.

- Vi instruerar våra kunder att laddning med Schuko är att se som ett reservhjul, det vill säga något som går att använda i nödfall men inte varje dag, säger Josephine Adorelle, Renault.

Även Stefan Nygren, Volkswagen, menade att mötet var till nytta:

- Vi är mycket positiva till beslutet att rekommendera den säkrare och effektivare laddningsstandarden med Mode 3 och Typ 2-kontakt och har beslutat att inkludera en Typ-2 laddningskabel i vår svenska standardutrustning för kommande elbilar.

Stefan Nygren fortsätter:

- För Volkswagen är det viktigt att de svenska aktörerna också tar ställning på samma sätt till standard för snabbladdning. I detta avseende vill Volkswagen att de tre kontakttyperna Combo2, SCHAdeMo och Type2 kan användas på alla snabbladdningsstationer, vilket på sikt kommer att innebära större flexibilitet i nyttjandet av både befintliga och kommande elbilar.

Elföretagens roll

Jämtkraft är ett av de medlemsföretag som arbetar aktivt med att främja eldrift och frågan om standard för laddstation har varit en aktuell fråga hela tiden.

-      I det gränsöverskridande projektet Green Highway vill vi kunna möjliggöra eldrift i mittnorden. Vi framtidssäkrar redan nu all publikladdning med mod 3 och fasta kablar med typ 2 kontakter. Med ett svenskt förstahandsval, blir arbetet framåt enklare, säger Mikael Hagman, Jämtkraft.

Svensk Energis medlemsföretag engagerar sig i olika grad i frågan om ökad eldrift i transportsektorn. Elföretagen, precis som vem som helst, kan bygga och drifta laddstationer.

"Att marknaden öppnades förra sommaren för alla aktörer längs gator och på parkeringsplatser var en viktig åtgärd", säger Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon på Svensk Energi.

Vilka aktörer i samhället vill vi påverka?

Det räcker inte att de som var med på mötet är överens. Det är minst lika viktigt att alla som står i begrepp att köpa, upphandla eller investera själva i laddstationer gör det enligt standarden. Det kan handla om kommuner, stormarknader, fastighetsbolag, parkeringsbolag, bostadsrättsföreningar, myndigheter och flygplatser.

"Vi kommer att uppdatera vår vägledning för laddinfrastruktur inom kort och i samband med det även utveckla rekommendationer så att de som investerar tar höjd för framtida behov. Med den stora enigheten som fanns vid detta möte är det mycket lättare att i olika sammanhang göra det", avslutar Henrik Wingfors.

Ett logiskt nästa steg blir att bejaka det som Volkswagen föreslår, nämligen att bestämma sig avseende standard för snabbladdning.

Laddstation för laddning enligt mod 3 med fasta kablar och kontakter av typ 2 

Källa: Jämtkraft

Vad innebär överenskommelsen?

Laddning med mod 3 och med typ 2-kontakt (i enlighet med IEC 61851-1) är att se som en plattform som möjliggör olika funktioner men där vissa grundfunktioner alltid finns med. Grundfunktionerna är:

  • Dedikerad EVSE (electric vehicle supply equipment = laddstation) permanent kopplad till växelspänningsnätet
  • Spänningssättning av ladduttaget sker endast när fordonet är korrekt anslutet
  • Ladduttaget görs spänningslöst direkt om anslutningen av någon anledning bryts under laddning
  • Kontinuerlig övervakning av PE-ledaren (skyddsjord)
  • Möjlighet till styrning av laddningsströmmen genom signalering (PWM) mellan l och fordon
  • När ladduttaget på laddstationen är av typ 2 kan bilar med olika fordonskontaktering (typ 1, 2 eller 3) laddas genom att ha en anpassad kabel med typ 2-kontakt mot laddstationen och antingen typ 1, typ 2 eller typ 3 mot fordonet. Typ 2 på fordonssidan är dock den standard som de europeiska bilarna kommer att följa framöver.

Vidare är det möjligt att dimensionera för 1, 2 eller 3-fas laddning med olika amperestyrka (exempelvis 10A, 16A eller 32A) och olika spänningsnivåer (230V eller 400V). Vad som är lämpligt beror på hur man tror eller vill att laddstationen ska användas. Om bilen ska stå parkerad endast en kort stund eller över natten påverkar bland andra faktorer valet av lämplig laddeffekt. Som exempel så ger laddning med 1-fas 16A och 230V en möjlig maximal effekt av ca 3,7 kW medan laddning med 3-fas och 32A ger ca 22 kW som mest, detta förutsatt att fordonet är anpassat för detta.  

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.

Sociala media

Följ oss på Twitter eller gilla oss på Facebook. Se våra filmer på YouTube eller när vi sänder live på Bambuser. Bilder från våra olika arrangemang kan du se på Flickr.

Ladda ner Logotyp

Här kan du ladda ner Svensk Energis logotyp som finns i fyra storlekar och i upplösningen 300 dpi. Formatet är JPEG. Du laddar ner genom att högerklicka på filens namn och välja "Spara som..." (Internet Explorer) eller Spara länk som" (Firefox och Chrome).

Logotyp 100 x 41 pixlar
Logotyp 200 x 81 pixlar
Logotyp 400 x 166 pixlar
Logotyp 800 x 322 pixlar

Om inget av formaten passar eller om du inte har möjlighet att skala ner logotypen till lämplig storlek, alternativt behöver den i ett annat format för tryck, kan du kontakta oss på info@svenskenergi.se.