Svensk Energi
Svensk Energi

Opinionsmätningar

Svensk Energi genomför regelbundet opinionsmätningar över allmänhetens förtroende för elbranschen och synen på olika frågor som rör el. Frågeområdena kan variera men frågorna är ställda så att det ska gå att läsa ut trender i svaren. OBS! senaste IPSOS-mätning överst i boxen till höger.

Vi visar i spalten till höger opinionsmätningar sedan år 2009. Mätningarna har gjorts sedan 1990-talet - tidigare av TEMO och därefter av Synovate, numera IPSOS. Frågorna har spänt över följande områden - med viss variation mellan åren:
 • Förtroendet för elmarknaden
 • Byte av elhandelsföretag
 • Attityder till branschen
 • Synen på företagens kundtjänst
 • Synen på elfakturan
 • Påverkan på elpriset
 • Om elkvalitet och elcertifikat
 • Yngre svenskars syn på elanvändningen
 • Inställningen till intresset att vilja arbeta i branschen

 • Sökväg:
  • Hem
  • Opinionsmätningar

Opinionsmätningar

Hösten 2014 (pdf, 2 MB)

Hösten 2013 (pdf, 1 MB)

Hösten 2012 (pptx, 1 Mb)

Hösten 2011 (pptx, 597 kB)

Hösten 2010 (pptx, 605 kB)

Hösten 2009 (pptx, 2 Mb)

Länkarna öppnas i nytt fönster.