Svensk Energi
Svensk Energi

Elbranschens egen högskoleingenjörsutbildning: ”Framgång för tre universitet och för branschen”

Till sommaren utexamineras de första högskoleingenjörerna med inriktning på elkraftteknik som därmed genomgått den unika distansutbildning som elbranschen startade i samarbete med de tre nordligaste universiteten – Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet – för tre år sedan. ”Studenterna får en bra arbetslivsanknytning som berikar utbildningen, samtidigt som vi kan förse branschen med den välutbildade arbetskraft som de är i behov av”, säger Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet.

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, är stolt över att den här satsningen blivit en enda framgångssaga.

– Satsningen är unik för branschen. Utbildningen har också inneburit att universiteten har samverkat på ett helt nytt sätt. Sedan är det roligt att utbildningen år för år lockat nytt rekordstort antal förstahandssökande till de 90 utbildningsplatserna.

Energibranschen har ett mycket stort rekryteringsbehov de kommande fem åren – cirka 8 000 ingenjörer och tekniker med antingen energi- eller elkraftutbildning. Utbildningssystemet klarar dock inte av att täcka det behovet.

Kjell Jansson igen:

– För att säkra rätt kompetens har elbranschen helt enkelt tagit saken i egna händer. De medlemsföretag som är garantifinansiärer för utbildningen agerar mycket framsynt.

Som finansiärer för den första treårsperioden återfinns dessa företag: Bodens Energi, Fortum Power & Heat, Härjeåns Nät, Härnösands Elnät, Jämtkraft, Luleå Energi Elnät, PiteEnergi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi Elnät, Vattenfall och Åsele Kraft. Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng.

En av eleverna, som går ut till sommaren, är Yvonne Ruwaida – mångårig politiker för miljöpartiet, både som riksdagsledamot och senast oppositionsborgarråd i Stockholm. Hon sommarjobbade i fjol på Tranås Energi och säger så här:

– Mitt intresse för sol- och vindkraft samt elens betydelse för både miljön och ekonomin gjorde att jag valde att läsa en så teknisk utbildning som den till elkraftsingenjör. Jag trodde nog aldrig att jag skulle läsa och uppskatta kurser som kraftelektronik, reglerteknik och datorkommunikation. Men de behövs vid sidan av kurser som ellära, elanläggningsteknik, hållbar elenergianvändning och elkraftsekonomi för att få en grundförståelse för dagens elkraftsfrågor. Att elnätet, elens kvalitet och planering av elnät skulle vara så spännande, det var en överraskning.

"Det finns många typer av jobb för en elkraftsingenjör. En sak många inte tänker på är att en elkraftsingenjör jobbar mycket med människor i både kundkontakter och som arbets- eller projektledare. Jobbet passar många fler än de som söker utbildningarna idag. En stor bonus är att de flesta jag träffat i elkraftsbranschen verkar ha intressanta och varierande arbetsuppgifter och samtidigt väldigt kul på jobbet. Det hade även jag på mitt första sommarjobb som elkraftsingenjör."

Om utbildningen, och erfarenheterna hittills, säger Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet:

– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar, vilket medför att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än universitetsorter.

Anders Söderström, rektor vid Mittuniversitetet, ger denna kommentar:

– Ett nära samarbete med arbetslivet är ett prioriterat område för Mittuniversitetets utbildningar och elkraftsingenjör är ett bra exempel på det.

Lennart Nilsson, utbildningsledare för de tekniska utbildningarna vid Umeå universitet, är väldigt nöjd med samarbetet med elbranschen men även med samarbetet mellan de tre lärosätena:

– Det visar också på hur viktigt industrin anser att utbildningen är och det ger många positiva återkopplingar på utbildningen. Alla tre lärosätena bidrar med sina spetskompetenser och de olika delarna har sammanfogats till ett fungerande program med en röd tråd och en bra progression genom hela programmet.

Industrins medverkan i utbildningen borgar, enligt Lennart Nilsson, för att studenterna är väl rustade för att möta yrkeslivet den dag de tar sin examen.