Svensk Energi
Svensk Energi

Tjugo procent av husägarna överväger egen elproduktion

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

I sommar kan solcellerna gå i taket

Att installera solceller blir allt vanligare. Den total effekten hos de solceller som installerades 2013 är nästan lika stor som den total effekten av alla solceller tidigare installerade i hela Sverige. Det innebär att tillväxttakten för solceller är enorm, även om det totala elen som produceras än så länge är liten jämfört med andra kraftkällor.

Enligt Elmätaren uppger drygt 20 procent av Sveriges villaägare att de överväger att investera i egen elproduktion det närmaste året. Bland de som bor på "gård eller villa i glesbygd" är det mer än en tredjedel som funderar på saken. Det vanligaste skälet till intresset för att producera sin egen el är att göra det för att spara pengar (58%), följt av miljöskäl (51%) och att man vill vara så självförsörjande som möjligt (50%).

Olönsamhet och krångel orsak till motstånd

Totalt 71 procent av respondenterna är inte intresserade av att producera sin egen energi. I första hand beror det på att det är omöjligt med boendesituationen eller praktiskt svårt. Hos villaägarna utgörs hindren i första hand av att de inte tror att det lönar sig (39 procent) följt av att det är praktiskt svårt eller omöjligt med boendesituationen (30 procent) samt att det är/verkar krångligt (22 procent).

- Det som krävs för att få fart på den egna elproduktionen är enkelhet och ekonomiska incitament. Exempelvis det föreslagna skatteavdraget och att regelverket ändras så att det blir lönsamt att sälja den el man själv inte använder. Just nu verkar det finnas vissa skattetekniska hinder som vi hoppas att politikerna löser innan beslutet i maj, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

En pdf-fil med de aktuella siffrorna från undersökningen hittar du här.

Om Elmätaren:

Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer, som kommer ut fyra gånger om året. Undersökningen genomfördes av United Minds den 28-30 mars 2013, och är den femte i ordningen. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 1030 personer i åldrarna 18 år och äldre.

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Malin Thorsén, projektledare malin.thorsen@svenskenergi.se eller telefon 08-677 26 94