Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Energichefen: Politiker måste ta sitt ansvar

  Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, efterlyser en långsiktig energiöverenskommelse för att klara av de stora utmaningar som branschen står inför. "Nästa år är det upp till bevis", säger hon. Energibranschen är plågad av låga elpriser ...
 • Vattenkraften har potential att bidra med mycket mer effekt

  Onsdagens energilunch adresserade potentialen att utveckla den svenska vattenkraften; från att fokusera på mängden producerad energi till att också öka den effekt vattenkraften kan bidra med i elsystemet. Enligt en studie av Skellefteå Kraft finns ...
 • Informationsmaterial till kunder om effektbrist har uppdaterats

  Svensk Energi har uppdaterat två broschyrer om effektbrist och frånkoppling av el. De innehåller vanliga frågor från allmänheten och hur det går till vid en ansträngd situation i elsystemet, inklusive praktiska råd. De båda broschyrerna kompletterar ...
 • Nordisk balansavräkning kör igång oktober 2016

  Nytt datum för starten av Nordisk balansavräkning är 3 oktober 2016 och en månad innan kommer eSett att tillämpa parallellrapportering. För att underlätta aktörernas arbete erbjuder Svenska kraftnät nu material och information på svenska. ...
 • Vattenkraftdagen 2015

  Sakligare och mer initierat om vattenkraften" - Över 80 deltagare och ett program med stor spännvidd i infallsvinklar gjorde årets vattenkraftdag till en fullmatad heldag. De som värnar vattenkraftens roll och också potential vädrar morgonluft. ...
 • Dags att bestämma om vi ska ha el årets alla timmar

  Dagens besked om att ytterligare en svensk reaktor kan stängas i förtid aktualiserar behovet av att bestämma vilken leveranssäkerhet elsystemet ska ha. Riksdagen bör fastslå en metod för detta. Målet är att skapa en elmarknad som öppnar för ...
 • Grundfrågan: Ska alla ha el varje sekund årets alla timmar i Sverige?

  Diskussionen om det svenska elsystemet måste utgå från ett konkret mål. Att föra en diskussion om för- och nackdelar med olika kraftslag är fruktlöst utan att sätta ramar för vad ett system ska klara av. Därför menar Svensk Energi att debatten ...
 • Det smarta bör ligga i det enkla i utvecklingen av framtidens elnät

  För att möta önskemålet om mer förnybar och decentraliserad elproduktion i energisystemet är utvecklingen av smarta elnät viktig. Med detta som utgångspunkt ställer sig Svensk Energi positiva till utvecklingen av tekniken och regelverket i ...
 • Ge energikommissionen fria tyglar

  När en energikommission står för dörren kan vi inte föregripa dess arbete med begränsningar redan innan den startat. Kommissionen måste få fria tyglar att diskutera hela systemet för vår energiförsörjning. Många, inklusive Svensk Energi, ...
 • Broschyr om vanliga frågor vid effektbrist har uppdaterats

  Svensk Energis broschyr "Vanliga frågor vid effektbrist och frånkoppling av el" har uppdaterats med stöd av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den finns nu för nedladdning, att utnyttjas av elföretagen i sin information mot kunder. ...
 • Per Nordlund på Second Opinion

  Statkraft om energikommissionen: "Leveranssäkerheten måste hanteras" - Statkrafts Per Nordlund förväntar sig en energikommission som kommer att ge långsiktiga spelregler. Han menar att en viktig fråga för energikommissionen blir leveranssäkerhet, ...
 • Framtidens elproduktion: Sverige i ett europeiskt perspektiv

  Siemens menar att det finns möjligheter för varje energimarknad att öka den ekonomiska tillväxten genom att utveckla en prisvärd, hållbar och säker energiförsörjning. Samtidigt skulle därmed miljömålen kunna uppnås. Det framkom under Siemens ...