Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Kundnytta och enkelhet viktig grund för efterfrågeflexibilitet

  Energimarknadsinspektionen har, i syfte att inhämta aktörernas åsikter om olika åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet, publicerat en enkät, som Energiföretagen Sverige nu svarat på. Enkäten består av totalt 29 åtgärdsförslag ...
 • Regeringen föreslår reglerade priser för anvisade elavtal

  Miljö- och energidepartementet föreslår idag i en promemoria att "regeringen ska få meddela föreskrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss ...
 • Energiministrarna diskuterar elmarknadsutveckling

  i Bryssel - Den 26 november har EU:s energiministrar möte i Bryssel. Inför det mötet har Luxemburg, som fram till årsskiftet är ordförande i EU, ställt frågor till energiministrarna för att bland annat ge vägledning till kommissionen i hur framtidens ...
 • Nya regler om telefonförsäljning dröjer

  I nuläget saknas en tidplan för införandet av skärpta regler kring telefonförsäljning. Den tidigare aviserade tiden för ikraftträdande - 1 juli 2016 - gäller därför inte längre. En utredning föreslog i juni 2015 att reglerna kring telefonförsäljning ...
 • DCC-koden - "en förutsättning för att realisera ett kraftnät för dataåldern"

  En av de så kallade nätverkskoder, det vill säga föreskrifter, som ska styra EU-ländernas elsystem står för dörren: "DCC - Demand Connection (network) Code". Arbetet med koden påbörjades redan i början av 2012. Den presenteras nu av stamnätsföretagens ...
 • Inget förlängt undantag för användning av bankgarantier

  I EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR) finns ett undantag som möjliggör för icke finansiella motparter att använda bankgarantier utan säkerhet som marginalsäkerhet för clearing av transaktioner i ...
 • Försenas MIFID II och MiFIR?

  På EU-nivå diskuteras just nu om genomförandet av MiFID II/MIFIR, som ska träda ikraft i januari 2017, behöver skjutas fram. I diskussionerna har ett års försening nämnts. Skälet till detta är bedömningen att det finns utestående delar i ...
 • Ny rapport om styrmedel och dess påverkan i elsektorn

  Fredagen den 27 november arrangerar Energikommissionen ett fördjupningsseminarium om styrmedel. Lagom till detta har Svensk Energi tagit fram en rapport som sammanställer hur de viktigaste styrmedlen påverkar elbranschen - både ur producentens och ...
 • Nordiska ministerrådet 100-årsfirade den nordiska elmarknaden: Stolthet över vunna framgångar men moln vid horisonten

  Det nordiska ministerrådet arrangerade i Köpenhamn den 10 november en nordisk konferens för att fira att det är 100 år sedan den första kabeln mellan Danmark och Sverige togs i drift. Det var alltså början till den gemensamma nordiska elmarknaden. ...
 • Telefonförsäljning kan vara bra: "Kunderna måste vara med på vagnen"

  Telefonförsäljningen kan vara en bra kanal - men kunderna måste vara med på vagnen. Så kan Svensk Energis yttrande enkelt sammanfattas gällande förslaget om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Louise Marcelius, jurist på Svensk ...
 • Energiföretagens framtid i fokus hos Region Nord

  På regionmötet i Nord diskuterades allt från samgåendeprocessen med Svensk Fjärrvärme och elnätsföretagens framtida roll till styrmedeloch branschens inspel till Energikommissionen. På Scandic Plaza Hotel i Umeå var diskussionen livlig bland ...
 • Sänkt elskatt för datacenter - nya förslaget kan bli en vinst för Sverige

  Betänkandet "Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet" har överlämnats till regeringen. Svensk Energi ställer sig positiva till stora delar av betänkandet. Den lägre energiskatt på el som föreslås gälla för större datacenter ...