Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 •  

  Omsättningsgräns för moms införs år 2017

  I och med riksdagens beslut den 23 november om budgetpropositionen för år 2017 införs en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017. En beskattningsbar person vars omsättning inom landet för det innevarande beskattningsåret ...
 • Aktuellt om elmätare från Det Nationella Stickprovet

  Året börjar närma sig sitt slut och samtidigt som Stickprovsgruppen just nu arbetar med att stänga årets stickprov, så uppmanas samtliga elnätsföretag att förbereda sig inför nästa års stickprov. Redan nu kan Stickprovsgruppen meddela att: ...
 •  

  Elhandlarcentrisk marknadsmodell 2.0 - ett omdebatterat ämne

  På Energiföretagens rådslag om utformningen av den elhandlarcentriska marknaden diskuterades allt från fullmakter till hantering av kreditrisker. Förändringarna i marknadsmodell och införandet av en central tjänstehubb kommer att få genomgripande ...
 •  

  Beslutat i riksdagen: Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretagen

  Flytten av skattskyldighet från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari år 2018 beslutades av skatteutskottet den 23 november. Övriga förändringar i energiskatten på el per 1 januari 2017 som föreslagits i budgetpropositionen ...
 • Ny skatteinformation från Skatteverket till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Skatteverket går nu ut med information om förändringar i energiskattelagstiftningen som får stora konsekvenser för elhandelsföretag i Sverige från årsskiftet. Det handlar om förändringar i skattesatsen, avdrag och återbetalningar, skattenedsättningar ...
 • Viktig skatteinformation till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Energiföretagen Sverige har den 1 november skickat ett brev till föreningens elhandelsföretag med information om förestående förändringar i energiskatten på el. Beslut i riksdagen är att vänta senast den 24 november och förändringarna, som ...
 • Marknadsföring & försäljning

  Enkelt och bra för elkunden. Det är utgångspunkten för branschens arbete gentemot sina kunder. Det handlar om att elhandels- och elnätsföretagen är tydliga i sin kommunikation. Dessa ska också efterleva gällande regelverk. Med kundens ögon ...
 • Certifieringsarbetet går in i en slutspurt

  Styrelsen i Energiföretagen Sverige har godkänt förslaget om att genomföra en certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter. Det innebär att vi nu kan gå vidare med certifieringsföretaget och inleda ett pilotprojekt för att kunna genomföra ...
 • Kundnytta och enkelhet viktig grund för efterfrågeflexibilitet

  Energimarknadsinspektionen har, i syfte att inhämta aktörernas åsikter om olika åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet, publicerat en enkät, som Energiföretagen Sverige nu svarat på. Enkäten består av totalt 29 åtgärdsförslag ...
 • Regeringen föreslår reglerade priser för anvisade elavtal

  Miljö- och energidepartementet föreslår idag i en promemoria att "regeringen ska få meddela föreskrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss ...
 • Energiministrarna diskuterar elmarknadsutveckling

  i Bryssel - Den 26 november har EU:s energiministrar möte i Bryssel. Inför det mötet har Luxemburg, som fram till årsskiftet är ordförande i EU, ställt frågor till energiministrarna för att bland annat ge vägledning till kommissionen i hur framtidens ...
 • Nya regler om telefonförsäljning dröjer

  I nuläget saknas en tidplan för införandet av skärpta regler kring telefonförsäljning. Den tidigare aviserade tiden för ikraftträdande - 1 juli 2016 - gäller därför inte längre. En utredning föreslog i juni 2015 att reglerna kring telefonförsäljning ...