Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Elmarknadsutveckling

  Elmarknadsutveckling ska utifrån en helhetssyn verka för att elmarknaden i Sverige utvecklas kostnadseffektivt, konkurrensneutralt och med kunden i centrum. I arbetet ska utveckling inom norden och Europa beaktas. Arbetet fokuserar på ramverket för ...
 •  

  Elhandlarcentrisk marknadsmodell 2.0 - ett omdebatterat ämne

  På Energiföretagens rådslag om utformningen av den elhandlarcentriska marknaden diskuterades allt från fullmakter till hantering av kreditrisker. Förändringarna i marknadsmodell och införandet av en central tjänstehubb kommer att få genomgripande ...
 • Marknadsföring & försäljning

  Enkelt och bra för elkunden. Det är utgångspunkten för branschens arbete gentemot sina kunder. Det handlar om att elhandels- och elnätsföretagen är tydliga i sin kommunikation. Dessa ska också efterleva gällande regelverk. Med kundens ögon ...
 • Energichefen: Politiker måste ta sitt ansvar

  Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, efterlyser en långsiktig energiöverenskommelse för att klara av de stora utmaningar som branschen står inför. "Nästa år är det upp till bevis", säger hon. Energibranschen är plågad av låga elpriser ...
 • Energilunch 26 maj - Framtidens elmarknad är ett oskrivet kort

  Energiforsks och Energiföretagens gemensamma energilunch den 26 maj om framtidens elmarknad drog fullt hus på Norra Latin. Ett sjuttiotal deltagare från politiken, näringsliv och bransch - bland annat - var på plats för att ta del av tre nya forskningsrapporter ...
 • Eurelectric i Vilnius om digitaliseringens påverkan: "Se upp - andra tar för sig!"

  Eurelectric om digitaliseringens påverkan: "Se upp - andra tar för sig!" - Den europeiska elbranschens årliga konferens ägde i år rum i Vilnius, Litauens huvudstad. Cirka 375 personer hade samlats för att bland annat dryfta frågor kring digitalisering ...
 • Elåret 2015 klar - läs allt om förra årets statistik och vad som hände

  Låga elpriser, rekordhög elexport, fyra stängda kärnkraftsreaktorer senast år 2020, 98 procent elproduktion med låga koldioxidutsläpp i Sverige. Se där några fakta ur Elåret 2015 som summerar de viktiga händelserna och visar all statistik ...
 • Ny studie undersöker orsaken till de låga elpriserna

  En ny studie visar att det främst är utbyggnaden av förnybart och nedgång i efterfrågan som påverkat elprisets kraftiga fall de senaste fem åren i Sverige. Studien visar också att priset på fossila bränslen - tvärtom en vanlig uppfattning ...
 • Första gemensamma regionmötet i Syd: "Allt är på förhandlingsbordet i år"

  Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes första gemensamma regionmöte i Syd samlade ett 80-tal personer i ett grått Malmö. För Svensk Energis medlemmar startade mötet med val till det regionala rådet före lunchen. Pernilla Winnhed, Svensk Energis ...
 • Regeringen föreslår reglerade priser för anvisade elavtal

  Miljö- och energidepartementet föreslår idag i en promemoria att "regeringen ska få meddela föreskrifter om att de priser som en anvisad elleverantör tillämpar för leverans till en elanvändare inte får överstiga vissa nivåer under en viss ...
 • Energiministrarna diskuterar elmarknadsutveckling

  i Bryssel - Den 26 november har EU:s energiministrar möte i Bryssel. Inför det mötet har Luxemburg, som fram till årsskiftet är ordförande i EU, ställt frågor till energiministrarna för att bland annat ge vägledning till kommissionen i hur framtidens ...
 • Nya regler om telefonförsäljning dröjer

  I nuläget saknas en tidplan för införandet av skärpta regler kring telefonförsäljning. Den tidigare aviserade tiden för ikraftträdande - 1 juli 2016 - gäller därför inte längre. En utredning föreslog i juni 2015 att reglerna kring telefonförsäljning ...