Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • EBR

  Sedan 40 år tillbaka har begreppet EBR (ElByggnadsRationalisering) varit ett av elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen - elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter - utarbetat branschstandards ...
  • Publicerad: 12 dec 2012
  • Taggar:
 • Aktuellt om elmätare från Det Nationella Stickprovet

  Året börjar närma sig sitt slut och samtidigt som Stickprovsgruppen just nu arbetar med att stänga årets stickprov, så uppmanas samtliga elnätsföretag att förbereda sig inför nästa års stickprov. Redan nu kan Stickprovsgruppen meddela att: ...
 •  

  Beslutat i riksdagen: Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretagen

  Flytten av skattskyldighet från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari år 2018 beslutades av skatteutskottet den 23 november. Övriga förändringar i energiskatten på el per 1 januari 2017 som föreslagits i budgetpropositionen ...
 • Rakel garanterar säker kommunikation

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB har bett Energiföretagen Sverige att sprida information till medlemsföretagen ...
 • Ny rapport om it-säkerhet: The Energy Sector Hacker Report

  Institute for Critical Infrastructure Technology, ICIT, publicerade i augusti 2016 en rapport om aktuella och allvarliga hot mot kritisk IT-infrastruktur inom elförsörjningen, olika attackvektorer samt vilka aktörer som utgör angriparen. Rapporten ...
 • Informationsmaterial till kunder om effektbrist har uppdaterats

  Svensk Energi har uppdaterat två broschyrer om effektbrist och frånkoppling av el. De innehåller vanliga frågor från allmänheten och hur det går till vid en ansträngd situation i elsystemet, inklusive praktiska råd. De båda broschyrerna kompletterar ...
 • Nytt från Ei om den särskilda rapporteringen efter långvariga och omfattande elavbrott

  Från den 1 januari 2016 ska innehavare av nätkoncession för linje eller område rapportera uppgifter om långvariga och omfattande elavbrott eller allvarliga leveranssäkerhetsproblem till Energimarknadsinspektionen, Ei (enligt 3 kap. i EIFS 2015:4). ...
 • Till elnätsföretagen - uppdaterad information om skyldighet att rapportera elavbrott

  Energimarknadsinspektionen, Ei, har reviderat föreskrifterna om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten (EIFS 2015:4). Den reviderade föreskriften gäller från 1 januari 2016. Nu finns uppdaterad information ...
 • NYA SKYLDIGHETER FÖR NÄTÄGARE

  Nya skyldigheter för nätägare - Från och med den 1 juli 2016 började lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät att gälla. Den nya webbplatsen Utbyggnadsportalen hos PTS, är nu tillgänglig med massor av viktig information för nätägare. ...
 •  

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas?

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas? Nu är det dags att tycka till om de alternativ för ansvarsfördelning som Energimarknadsinspektionen arbetat fram. Energiföretagen samordnar ett svar och medlemmar inbjuds att lämna ...
 • 24-årige Jesper tvärvände - el blev alltmer spännande

  Jesper Ericson är systemingenjör på Mälarenergi där han arbetar med mätvärdesinsamling. Studentengagemanget på Luleå tekniska universitet tog honom vidare till arbete inom elområdet - det område han minst av allt trodde han skulle hamna i. ...
 • Klartecken för ny elsäkerhetslag

  Igår tog riksdagen beslut om den nya elsäkerhetslagen. Den 1 juli 2017 slås starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen om elektrisk materiel ihop till ett samlat regelverk. Beslutet är efterlängtat eftersom dagens ...