Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Elproduktion

  Betong i vattenkraftanläggningar - VAST-rapport, april 1991 Pris:472 Medlemspris:367 - Cementinjektering i äldre sten- och betongdammar - VAST-rapport, april 1991 Pris:472 Medlemspris:367 - Frånskiljare och jordningsknivar - VAST-Vattenfall-rapport, ...
 • Elbranschens roll i svensk ekonomi

  Elbranschen är en allt viktigare motor i svensk ekonomi. El har varit och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig förutsättning för vår välfärd. Under en tioårsperiod väntas elbranschen investera 300 miljarder kronor. Halvvägs in ...
 • Miljö och klimat

  ständigt minskad miljöpåverkan är målet - Tillgången på energi har stor betydelse i vårt moderna samhälle. Samtidigt orsakar utvinning och användning av energi påverkan på miljö och klimat. Branschen arbetar kontinuerligt med att minska ...
 • Ny rapport om it-säkerhet: The Energy Sector Hacker Report

  Institute for Critical Infrastructure Technology, ICIT, publicerade i augusti 2016 en rapport om aktuella och allvarliga hot mot kritisk IT-infrastruktur inom elförsörjningen, olika attackvektorer samt vilka aktörer som utgör angriparen. Rapporten ...
 • Ursprungsmärkning

  Krav på elhandelsföretaget om ursprungsmärkning - För att ge kunderna möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris, infördes i EU:s andra elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) krav på elleverantörer att på fakturor och i ...
 • 24-årige Jesper tvärvände - el blev alltmer spännande

  Jesper Ericson är systemingenjör på Mälarenergi där han arbetar med mätvärdesinsamling. Studentengagemanget på Luleå tekniska universitet tog honom vidare till arbete inom elområdet - det område han minst av allt trodde han skulle hamna i. ...
 • Vattenkraften har potential att bidra med mycket mer effekt

  Onsdagens energilunch adresserade potentialen att utveckla den svenska vattenkraften; från att fokusera på mängden producerad energi till att också öka den effekt vattenkraften kan bidra med i elsystemet. Enligt en studie av Skellefteå Kraft finns ...
 •  

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas?

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas? Nu är det dags att tycka till om de alternativ för ansvarsfördelning som Energimarknadsinspektionen arbetat fram. Energiföretagen samordnar ett svar och medlemmar inbjuds att lämna ...
 • Energilunch 26 maj - Framtidens elmarknad är ett oskrivet kort

  Energiforsks och Energiföretagens gemensamma energilunch den 26 maj om framtidens elmarknad drog fullt hus på Norra Latin. Ett sjuttiotal deltagare från politiken, näringsliv och bransch - bland annat - var på plats för att ta del av tre nya forskningsrapporter ...
 • Klimatpåverkan

  och växthusgaser - De senaste 150 åren har atmosfärens halt av koldioxid ökat på grund av mänskliga aktiviteter. Jordens medeltemperatur har ökat som följd av detta. Ökningen har accelererat de senaste 25 åren. Koldioxid (CO2) är den främsta ...
 • Låt robust utsläppshandel få verka - avstå från nya störande styrmedel

  EU och Sverige är i färd med att måla upp vilken klimatpolitik som ska gälla efter år 2020. Globala förhandlingar om ett internationellt klimatavtal pågår. En samordning av mål och medel i olika politikområden är nödvändig för att kunna ...
 • Vattenkraftdagen 2015

  Sakligare och mer initierat om vattenkraften" - Över 80 deltagare och ett program med stor spännvidd i infallsvinklar gjorde årets vattenkraftdag till en fullmatad heldag. De som värnar vattenkraftens roll och också potential vädrar morgonluft. ...