Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Juridik

  Allmänna avtalsvillkor 2012 (rev) på engelska, EL - EL 2012 K (rev), särskilda villkor för K (rev), EL 2012 N (rev) samt särskilda villkor för N (rev) på engelska - Allmänna avtalsvillkor 2012 (rev) på engelska, NÄT - NÄT 2012 K (rev), N ...
  • Publicerad: 7 nov 2012
  • Taggar:
 •  

  Omsättningsgräns för moms införs år 2017

  I och med riksdagens beslut den 23 november om budgetpropositionen för år 2017 införs en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017. En beskattningsbar person vars omsättning inom landet för det innevarande beskattningsåret ...
 • Regeringen presenterar ändrade energiskatteregler för egenproducerad solel

  Finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin presenterade den 21 november förslag till ändrade energiskatteregler för egenproducerad solel. Regeringens avsikt är att sänka energiskatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh från ...
 • Ny skatteinformation från Skatteverket till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Skatteverket går nu ut med information om förändringar i energiskattelagstiftningen som får stora konsekvenser för elhandelsföretag i Sverige från årsskiftet. Det handlar om förändringar i skattesatsen, avdrag och återbetalningar, skattenedsättningar ...
 • Viktig skatteinformation till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Energiföretagen Sverige har den 1 november skickat ett brev till föreningens elhandelsföretag med information om förestående förändringar i energiskatten på el. Beslut i riksdagen är att vänta senast den 24 november och förändringarna, som ...
 • Nytt från Skatteverket om solel

  Skatteverket har i dagarna kommit med ett nytt ställningstagande som förklarar vilka beskattningskonsekvenser som uppstår för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet. Av ställningstagandet framgår att beskattningskonsekvenserna ...
 • NYA SKYLDIGHETER FÖR NÄTÄGARE

  Nya skyldigheter för nätägare - Från och med den 1 juli 2016 började lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät att gälla. Den nya webbplatsen Utbyggnadsportalen hos PTS, är nu tillgänglig med massor av viktig information för nätägare. ...
 • Dags att förbereda sig för nya föreskrifter om avbrottsrapportering

  Nya föreskrifter om elnätföretagens skyldighet att rapportera elavbrott finns nu på plats. Föreskrifterna börjar gälla redan om drygt ett halvår och Svensk Energi uppmanar sina medlemmar att snarast se över sina IT-system och förbereda sig ...
 • Nya regler om telefonförsäljning dröjer

  I nuläget saknas en tidplan för införandet av skärpta regler kring telefonförsäljning. Den tidigare aviserade tiden för ikraftträdande - 1 juli 2016 - gäller därför inte längre. En utredning föreslog i juni 2015 att reglerna kring telefonförsäljning ...
 • Snart kommer besked om definitiva intäktsramar 2012-2015 - kursdagar lockade 240 deltagare

  "Definitiva intäktsramar 2012-2015" - som gäller elnätssidans förhandsreglering - lockade inemot 240 deltagare vid tre tillfällen nyligen. Det var Svensk Energi som i samarbete med Energimarknadsinspektionen (Ei), som är reglermyndighet, anordnade ...
 • Infoblad om konsumenternas rättigheter

  Svensk Energi har tagit fram ett informationsblad som kan användas för att informera konsumenter om deras rättigheter. Det kan flyttas över till företagens egna webbplatser. I ellagen finns en bestämmelse om att konsumenter på elnäts- och elhandelsföretagens ...
 • Värna EU:s utsläppshandel: "Sluta subventionera förnybart och fossilt!"

  Handeln med utsläppsrätter, som nu pågått sedan år 2005, är rätt väg att gå - men för att EU ETS ska kunna bli ett kraftfullt instrument, räcker det inte med att justera EU ETS. Även andra styrmedel måste justeras eller fasas ut - subventioner ...