Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Nya regler om telefonförsäljning dröjer

  I nuläget saknas en tidplan för införandet av skärpta regler kring telefonförsäljning. Den tidigare aviserade tiden för ikraftträdande - 1 juli 2016 - gäller därför inte längre. En utredning föreslog i juni 2015 att reglerna kring telefonförsäljning ...
 • Snart kommer besked om definitiva intäktsramar 2012-2015 - kursdagar lockade 240 deltagare

  "Definitiva intäktsramar 2012-2015" - som gäller elnätssidans förhandsreglering - lockade inemot 240 deltagare vid tre tillfällen nyligen. Det var Svensk Energi som i samarbete med Energimarknadsinspektionen (Ei), som är reglermyndighet, anordnade ...
 • Infoblad om konsumenternas rättigheter

  Svensk Energi har tagit fram ett informationsblad som kan användas för att informera konsumenter om deras rättigheter. Det kan flyttas över till företagens egna webbplatser. I ellagen finns en bestämmelse om att konsumenter på elnäts- och elhandelsföretagens ...
 • 70 samlade på regionmöte i Syd: "Nu händer mycket - svårt att hänga med!"

  "Det händer så otroligt mycket i elbranschens alla delar nu! Det är nästan svårt att hänga med i svängarna". Så kan, kort uttryckt, stämningen i salen på Elite Hotel Ideon i Lunds framtidsstadsdel beskrivas. Medlemsföretagen i den sydliga ...
 • Värna EU:s utsläppshandel: "Sluta subventionera förnybart och fossilt!"

  Handeln med utsläppsrätter, som nu pågått sedan år 2005, är rätt väg att gå - men för att EU ETS ska kunna bli ett kraftfullt instrument, räcker det inte med att justera EU ETS. Även andra styrmedel måste justeras eller fasas ut - subventioner ...
 • Inget förlängt undantag för användning av bankgarantier

  I EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR) finns ett undantag som möjliggör för icke finansiella motparter att använda bankgarantier utan säkerhet som marginalsäkerhet för clearing av transaktioner i ...
 • Försenas MIFID II och MiFIR?

  På EU-nivå diskuteras just nu om genomförandet av MiFID II/MIFIR, som ska träda ikraft i januari 2017, behöver skjutas fram. I diskussionerna har ett års försening nämnts. Skälet till detta är bedömningen att det finns utestående delar i ...
 • Förhandlingar om dataskydd klara - modernisering

  EU-parlamentet och Kommissionen har den 15 december förhandlat klart en reform om dataskydd. Arbetet, som startade år 2012, syftar till att modernisera reglerna i dataskyddsdirektivet från 1995 och få till stånd en mer enhetlig tillämpning inom ...
 • "Boråsdomen": Nu kan kommunala elnätsföretag andas ut

  Boråsdomen": Nu kan kommunala elnätsföretag andas ut - Kommunalt ägda elnätsföretag ges samma ekonomiska förutsättningar som andra elnätsföretag. Det är innebörden av måndagens dom från Högsta Förvaltningsdomstolen i den så kallade "Boråsdomen". ...
 • Telefonförsäljning kan vara bra: "Kunderna måste vara med på vagnen"

  Telefonförsäljningen kan vara en bra kanal - men kunderna måste vara med på vagnen. Så kan Svensk Energis yttrande enkelt sammanfattas gällande förslaget om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Louise Marcelius, jurist på Svensk ...
 • Stark markering för regionala aktiviteter när Region Väst möttes i Vänersborg

  Regionmöte Väst samlade drygt 80 deltagare inklusive talare från lunch till lunch, den 15-16 oktober. Arenan: Quality Hotel i Vänersborg, där ordförande Christian Schwartz, Mölndal Energi och regionkontorets besättning, Johan Lundqvist och Towe ...
 • Medlemsnyttan i fokus hos Region Mitt

  Stora frågor som energibranschens utmaningar i en föränderlig omvärld och nyttan med en branschförening diskuterades med hjälp av högt i tak och en hel del kaffe på Hotell Skeppsholmen i Stockholm. Flera stora och viktiga frågor presenterades ...