Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Nytt: medlemsnyheter flyttar till Energiföretagens webb

  Från och med den 5 december läggs öppna medlemsnyheter ut på Energiföretagen Sveriges webbplats. Från detta datum läggs endast låsta medlemsnyheter upp på Svensk Energis webbplats under "Min sida" (samma gäller på f.d. Svensk Fjärrvärmes ...
 •  

  Omsättningsgräns för moms införs år 2017

  I och med riksdagens beslut den 23 november om budgetpropositionen för år 2017 införs en omsättningsgräns för moms (mervärdesskatt) den 1 januari 2017. En beskattningsbar person vars omsättning inom landet för det innevarande beskattningsåret ...
 • Nytt: medlemsnyheter på Energiföretagens webb

  Nytt: medlemsnyheter flyttas till Energiföretagens webb - Från och med den 5 december läggs öppna medlemsnyheter ut på Energiföretagen Sveriges webbplats. Från detta datum läggs endast låsta medlemsnyheter upp på Svensk Energis webbplats under ...
 • Aktuellt om elmätare från Det Nationella Stickprovet

  Året börjar närma sig sitt slut och samtidigt som Stickprovsgruppen just nu arbetar med att stänga årets stickprov, så uppmanas samtliga elnätsföretag att förbereda sig inför nästa års stickprov. Redan nu kan Stickprovsgruppen meddela att: ...
 •  

  Elhandlarcentrisk marknadsmodell 2.0 - ett omdebatterat ämne

  På Energiföretagens rådslag om utformningen av den elhandlarcentriska marknaden diskuterades allt från fullmakter till hantering av kreditrisker. Förändringarna i marknadsmodell och införandet av en central tjänstehubb kommer att få genomgripande ...
 •  

  Beslutat i riksdagen: Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretagen

  Flytten av skattskyldighet från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari år 2018 beslutades av skatteutskottet den 23 november. Övriga förändringar i energiskatten på el per 1 januari 2017 som föreslagits i budgetpropositionen ...
 • Höga ambitioner för Sveriges energieffektiviseringsarbete

  Energiföretagen Sverige välkomnar den blocköverskridande överenskommelsen om att fortsätta med ett energieffektiviseringsmål till 2030 som bygger på energiintensitet. Föreningen anser dock att målet på 50 procent effektivare energianvändning ...
 • Regeringen presenterar ändrade energiskatteregler för egenproducerad solel

  Finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin presenterade den 21 november förslag till ändrade energiskatteregler för egenproducerad solel. Regeringens avsikt är att sänka energiskatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh från ...
 • Elens dag 2017 - energi, design och socialt engagemang

  Nu väntar Lucia, sedan jul och sist men inte minst Elens dag. Den närmsta tiden är full av tillfällen att tända ljus och ta vara på varandra, men kanske också att känna en smula tacksamhet för allt vad vi har och allt vi kan ge. Genom att köpa ...
 • Energiföretagens valberedning söker styrelsekandidater - medlemsföretagen välkomna att nominera

  Energiföretagen Sveriges valberedning har uppdraget att hitta en styrelse till nästa års stämma den 13 mars. Enligt de nyskrivna stadgarna ska medlemsföretag och råd bjudas in att nominera kandidater till styrelsen. Läs intervju här med Birgitta ...
 • Ny skatteinformation från Skatteverket till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Skatteverket går nu ut med information om förändringar i energiskattelagstiftningen som får stora konsekvenser för elhandelsföretag i Sverige från årsskiftet. Det handlar om förändringar i skattesatsen, avdrag och återbetalningar, skattenedsättningar ...
 •  

  Nominera ledamöter till Energiföretagen Sveriges rådsverksamhet

  Styrelsen har beslutat om den framtida rådsstrukturen för Energiföretagen Sverige. Från nu till och med den 9 december är det möjligt att nominera ledamöter till de nya råden, som påbörjar sin verksamhet från 1 februari nästa år. De nya ...