Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • Väntade skatteförslag: "Mer stöd till solenergi men havsbaserad vindkraft får vänta"

  Regeringen föreslår kraftigt höjda skatter på bensin och diesel med fossilt ursprung. Även energiskatten på vissa flytande biodrivmedel höjs. Svensk Energi invänder principiellt mot förslaget att införa ett tillägg av två procentenheter ...
 • Solklart ja till en strategi för solel - men gärna som del av energikommissionen

  Helena Wänlund, enhetschef för distribution och produktion på Svensk Energi, svarar ett solklart ja till regeringens ambitioner att arbeta fram en strategi för solel. Hon är dock något förvånad över att detta läggs separat och inte naturligen ...
 • Närproducerad el för regional utveckling - debattdag i Växjö

  Drygt 70-talet intressenter och beslutsfattare samlades en förmiddag i slutet av april på Linnéuniversitetet i Växjö för att höra om och diskutera förutsättningarna för produktion av småskalig el. Klimatarbetet, elsystemets förändrade förutsättningar, ...
 • Svensk Energi: Begränsa skattefriheten för vindkraft och sänk skatten för datorhallar

  I ett gemensamt remissvar om punktskatter stödjer Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme förslaget att begränsa dagens skattefrihet för vindkraftsel som framställs av en producent som icke-yrkesmässigt levererar el. Dessutom vill föreningarna ...
 • Det smarta bör ligga i det enkla i utvecklingen av framtidens elnät

  För att möta önskemålet om mer förnybar och decentraliserad elproduktion i energisystemet är utvecklingen av smarta elnät viktig. Med detta som utgångspunkt ställer sig Svensk Energi positiva till utvecklingen av tekniken och regelverket i ...
 • Inga överraskningar i vårändringsbudgeten: 100 procent förnybart är visionen

  Inga överraskningar i budgeten: 100 procent förnybart är visionen - Regeringen överlämnar i dag sin vårbudget och sin vårändringsbudget till riksdagen. Regeringen ger en bild av ett tufft ekonomiskt läge i hela Europa och ett begränsat reformutrymme. ...
 • Nya energiskatteförslag att vänta i vårändringsbudget och budgetproposition

  I fredags presenterade regeringen ett antal skatteförslag som kommer att tas in i vårändringsbudgeten, vilken ska presenteras den 15 april. Vidare aviserade regeringen ett antal förslag som den vill ta upp i sin kommande budgetproposition till hösten. ...
 • Nytt beslut om anslutning av mikroproduktion: "Särskild anslutningsavgift får inte tas ut"

  Energimarknadsinspektionen har nyligen prövat frågan om den som vill ansluta en solcellsanläggning i samma punkt som en redan befintlig användaranläggning ska betala anslutningsavgift för detta. I korthet innebär beslutet att någon särskild ...
 • Mikroproducenter av el kan få 18 000 kronor i skattereduktion - nytt från årsskiftet

  Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el träder i kraft den 1 januari 2015. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18 000 kr per kalenderår. Helena Laurell, jurist på ...
 • Mikroproduktion av egen el, så slår utredningens förslag på mikroproducentens ekonomi

  Utgångspunkten för nettodebiteringsutredningens arbete var att göra det enkelt och bra för privatpersoner som vill producera sin egen el. Detta har Svensk Energi och elbranschen stött längs hela processen. Men förslaget som ligger gör det tyvärr ...
 • Äntligen positivt skattebesked vid försäljning av egenproducerad el

  Elbranschen har länge arbetat för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att kunna producera sin egen el. Svensk Energi är därför glada att Skatteverket nu, på begäran från Svensk Energi och företag i branschen, kommer ...
 • Svensk Energi befarar besvikelse: Bara skattereduktion för överskottsel

  Svensk Energis vd, Kjell Jansson, uttrycker stor förvåning efter tisdagens hearing med skatteutskottet och näringsutskottet i riksdagen gällande mikroproduktion av el. Budskapet från utskotten var att överskottselen - som levereras ut på elnätet ...