Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • EU måste fasa ut stödsystemen på elmarknaden

  Svensk Energi till EU-kommissionen: "Skärp kraven på stödsystemen" - Förnybarhetsdirektivet har lett till en snabb utveckling av förnybar energi, särskilt inom elsektorn. På så vis kan direktivet sägas ha varit en succé som dock i stor utsträckning ...
 • Värna EU:s utsläppshandel: "Sluta subventionera förnybart och fossilt!"

  Handeln med utsläppsrätter, som nu pågått sedan år 2005, är rätt väg att gå - men för att EU ETS ska kunna bli ett kraftfullt instrument, räcker det inte med att justera EU ETS. Även andra styrmedel måste justeras eller fasas ut - subventioner ...
 • Telefonförsäljning kan vara bra: "Kunderna måste vara med på vagnen"

  Telefonförsäljningen kan vara en bra kanal - men kunderna måste vara med på vagnen. Så kan Svensk Energis yttrande enkelt sammanfattas gällande förslaget om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Louise Marcelius, jurist på Svensk ...
 • Vi tjänar på en samsyn om nästa generations elmätare

  Svensk Energi har svarat på Miljö- och energidepartementets remiss "Funktionskrav på framtidens elmätare". Föreningen delar rapportens slutsats att branschen som helhet tjänar på att ha en samsyn kring nästa generations elmätare. Svensk Energi ...
 • Ny säkerhetsskyddslag välkomnas: "Varför inget samlat grepp för hela energisektorn?"

  Svensk Energi är i huvudsak positiv till betänkandet gällande ny säkerhetsskyddslag. Det framgår av ett remissyttrande över Sten Heckschers enmansutredning på 576 sidor. Matz Tapper, Svensk Energi, som leder branschens arbetsgrupp för säkerhet ...
 • Stöd till havsbaserad vindkraft: "Inte samhällsekonomiskt försvarbart!"

  Fatta inga förhastade beslut om stöd till havsbaserad vindkraft. Låt Energikommissionen värdera frågan. Det är budskapet i Svensk Energis remissyttrande över Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft. Det är inte samhällsekonomiskt ...
 • Det smarta bör ligga i det enkla i utvecklingen av framtidens elnät

  För att möta önskemålet om mer förnybar och decentraliserad elproduktion i energisystemet är utvecklingen av smarta elnät viktig. Med detta som utgångspunkt ställer sig Svensk Energi positiva till utvecklingen av tekniken och regelverket i ...
 • "Dålig timing för höjning av ambitionsnivå i elcertifikatsystemet"

  Dålig timing för höjning av ambitionsnivå i elcertifikatsystemet" - Svensk Energi och Energi Norge har idag lämnat sitt gemensamma remissvar på regeringens förslag att höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet till 30 TWh för svenskt vidkommande. ...
 • "Omfattande förändringar på gång" - förslag till ny informationshantering backas upp

  Omfattande förändringar på gång" - förslag till ny informationshantering backas upp - Förslaget från Energimarknadsinspektionen (Ei) om en framtida informationshanteringsmodell på den svenska elmarknaden backas upp efter den dialog som varit av ...
 • Många fler energiföretag än väntat måste göra energikartläggning

  Energieffektiviseringsdirektivet ställer krav på att "stora" företag ska genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Den första kartläggningen ska vara klar redan 5 december 2015. En lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag ...
 • Mörka orosmoln över vattenkraften: "Hotas 10 procent? Eller hälften?"

  Orosmolnen hopar sig över framtiden för den svenska vattenkraften. Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande från oktober i år öppnar för en fullständig ny prövning av samtliga vattenkraftverk. Svensk Energi pekar i sitt remissvar på allvarliga ...
 • Svensk Energi måttligt imponerad: "Mer tid behövs - för kundernas skull"

  Energimarknadsinspektionens rapport från i somras - "Enklare för kunden" - får en hel del kritik från Svensk Energi. Det framkommer i ett 15-sidigt remissyttrande, som lämnades in på måndagen. Gunilla Stawström, ansvarig handläggare, säger ...