Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 •  

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats.

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar från Svensk Energi finns publicerade på den här webbplatsen. Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. ...
  • Publicerad: 15 apr 2016
  • Taggar:
 •  

  EU-kommissionens konsultation inför en revidering av EU:s förnybarhetsdirektiv

  Förnybarhetsdirektivet kan sägas ha lett till en ökning av andelen förnybar energi i EU till priset av att försörjningstryggheten/leveranssäkerheten inom kraftsektorn riskerar att äventyras och kostnaden för el för konsumenter har ökat. Svensk ...
  • Publicerad: 12 feb 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar av promemorian Anvisade elavtal

  Energiföretagen Sverige kan konstatera att det pågår ett omfattande förändringsarbete på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell ...
  • Publicerad: 10 apr 2016
  • Taggar:
 •  

  Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att; - Ökade anslag till energiforskning är nödvändigt särskilt mot bakgrund av de stora klimatutmaningar som finns och de stora förändringar som kommer att ske i kraftsektorn - Ett helhetsperspektiv ...
  • Publicerad: 6 apr 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar för genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

  Svensk Energi är av uppfattningen att Sverige har en fungerande marknad för utbyggnad av laddinfrastruktur. Marknadsmodellen är sådan att en mängd tänkbara aktörer (privatpersoner, företag, bostadsbolag, parkeringshusägare, arbetsgivare, kommuner ...
  • Publicerad: 8 feb 2016
  • Taggar:
 •  

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas?

  Hur ska de tekniska kraven för anslutningskoderna fastställas? Nu är det dags att tycka till om de alternativ för ansvarsfördelning som Energimarknadsinspektionen arbetat fram. Energiföretagen samordnar ett svar och medlemmar inbjuds att lämna ...
 •  

  Remissvar på funktionskrav på framtidens elmätare

  Svensk Energi delar rapportens slutsats att en gemensam funktionell miniminivå bäddar för en tjänstemarknad där kommersiella aktörer vet vilken information de kan få kring just elanvändningen. Att få en gemensam syn på vad energimätningen ...
  • Publicerad: 28 sep 2015
  • Taggar:
 • EU måste fasa ut stödsystemen på elmarknaden

  Svensk Energi till EU-kommissionen: "Skärp kraven på stödsystemen" - Förnybarhetsdirektivet har lett till en snabb utveckling av förnybar energi, särskilt inom elsektorn. På så vis kan direktivet sägas ha varit en succé som dock i stor utsträckning ...
 •  

  Nr 005/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt (SOU 2014:84) Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt (SOU 2014:84). (pdf ...
  • Publicerad: 16 apr 2015
  • Taggar:
 • Värna EU:s utsläppshandel: "Sluta subventionera förnybart och fossilt!"

  Handeln med utsläppsrätter, som nu pågått sedan år 2005, är rätt väg att gå - men för att EU ETS ska kunna bli ett kraftfullt instrument, räcker det inte med att justera EU ETS. Även andra styrmedel måste justeras eller fasas ut - subventioner ...
 • Telefonförsäljning kan vara bra: "Kunderna måste vara med på vagnen"

  Telefonförsäljningen kan vara en bra kanal - men kunderna måste vara med på vagnen. Så kan Svensk Energis yttrande enkelt sammanfattas gällande förslaget om stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. Louise Marcelius, jurist på Svensk ...
 • Vi tjänar på en samsyn om nästa generations elmätare

  Svensk Energi har svarat på Miljö- och energidepartementets remiss "Funktionskrav på framtidens elmätare". Föreningen delar rapportens slutsats att branschen som helhet tjänar på att ha en samsyn kring nästa generations elmätare. Svensk Energi ...