Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 •  

  Beslutat i riksdagen: Elnätsföretagen tar över skattskyldigheten från elhandelsföretagen

  Flytten av skattskyldighet från elhandelsföretag till elnätsföretag från den 1 januari år 2018 beslutades av skatteutskottet den 23 november. Övriga förändringar i energiskatten på el per 1 januari 2017 som föreslagits i budgetpropositionen ...
 • Ny skatteinformation från Skatteverket till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Skatteverket går nu ut med information om förändringar i energiskattelagstiftningen som får stora konsekvenser för elhandelsföretag i Sverige från årsskiftet. Det handlar om förändringar i skattesatsen, avdrag och återbetalningar, skattenedsättningar ...
 • Viktig skatteinformation till elhandelsföretag inom Energiföretagen Sverige

  Energiföretagen Sverige har den 1 november skickat ett brev till föreningens elhandelsföretag med information om förestående förändringar i energiskatten på el. Beslut i riksdagen är att vänta senast den 24 november och förändringarna, som ...
 •  

  Detta innehåller vårbudgeten

  Här redovisas nyheterna ur regeringens vårbudgetproposition som har intresse för energibranschen. - Regeringen konstaterar att förslag om sänkt energiskatt för serverhallar samt bibehållen norrlandsskatt remitterats inför budgetpropositionen ...
 •  

  Energiföretagen Sverige: Lösning på gång för serverhallarnas energiskatt

  Regeringen presenterade sin vårbudgetproposition den 13 april. Den präglas i hög grad av åtgärder för att möta ökad migration och innehåller få förslag som direkt berör energiområdet. En positiv nyhet är att frågan om sänkt energiskatt ...
 • EU måste fasa ut stödsystemen på elmarknaden

  Svensk Energi till EU-kommissionen: "Skärp kraven på stödsystemen" - Förnybarhetsdirektivet har lett till en snabb utveckling av förnybar energi, särskilt inom elsektorn. På så vis kan direktivet sägas ha varit en succé som dock i stor utsträckning ...
 • Låt inte kärnkraften än en gång lamslå en klok energipolitik

  De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. Energikommissionen måste dock inse allvaret i den situation vi har just nu med bristande lönsamhet ...
 • Elåret 2015: lågt elpris, rekordhög elexport - satsa på nätutbyggnaden

  För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. ...
 • Energiskatter för el 2016

  Beslut om 2016 års energiskatter för el - Regeringen har nu beslutat om vilka skattesatser för energiskatten på elektrisk kraft som ska gälla för 2016. Regeringen har nu beslutat om vilka skattesatser för energiskatten på elektrisk kraft som ska ...
  • Publicerad: 19 nov 2015
  • Taggar:
 • Sänkt elskatt för datacenter - nya förslaget kan bli en vinst för Sverige

  Betänkandet "Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet" har överlämnats till regeringen. Svensk Energi ställer sig positiva till stora delar av betänkandet. Den lägre energiskatt på el som föreslås gälla för större datacenter ...
 • Väntade skatteförslag: "Mer stöd till solenergi men havsbaserad vindkraft får vänta"

  Regeringen föreslår kraftigt höjda skatter på bensin och diesel med fossilt ursprung. Även energiskatten på vissa flytande biodrivmedel höjs. Svensk Energi invänder principiellt mot förslaget att införa ett tillägg av två procentenheter ...
 • Små regelförändringar är också viktiga för utbyggnad av laddstationer

  Svensk Energis vd Pernilla Winnhed har i dag skrivit till finansminister Magdalena Andersson och föreslagit två förenklingar av skattelagstiftningen för att underlätta utbyggnaden av laddstationer. Den ena förenklingen handlar om att laddel på ...