Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 • 24-årige Jesper tvärvände - el blev alltmer spännande

  Jesper Ericson är systemingenjör på Mälarenergi där han arbetar med mätvärdesinsamling. Studentengagemanget på Luleå tekniska universitet tog honom vidare till arbete inom elområdet - det område han minst av allt trodde han skulle hamna i. ...
 • Elbranschen välkomnar långsiktiga, välförankrade mål för energimätningen

  Energimarknadsinspektionen, Ei, i presenterade nyligen resultatet av sin utredning kring funktionella krav på framtidens elmätare. Utredningen föreslår att två lagförändringar genomförs och att ett tiotal funktionskrav ska regleras inom ramen ...
 • Det smarta bör ligga i det enkla i utvecklingen av framtidens elnät

  För att möta önskemålet om mer förnybar och decentraliserad elproduktion i energisystemet är utvecklingen av smarta elnät viktig. Med detta som utgångspunkt ställer sig Svensk Energi positiva till utvecklingen av tekniken och regelverket i ...
 • Ei välkomnar till infoträff den 19 mars om kostnads- och nyttoanalys för mätarfunktioner

  Energimarknadsinspektionen, Ei, välkomnar elföretagen till en informationsträff inom ramen för det egna uppdraget om funktionskrav för elmätare. Där presenteras en ny analys som visar kostnader i förhållande till nyttan för olika typer av ...
 • Samordningsrådet för smarta elnät: En utmaning att gå vidare, elbranschen är väl förberedd!

  Den 8 december presenterade Samordningsrådet för smarta elnät sitt slutbetänkande. Slutbetänkandet innehåller endast ett lagförslag, vilket innebär att alla elkunder ges rätt till minst timvärden. Detta utan krav på viss typ av elavtal och ...
 • Stickprovet av elmätare unikt för Sverige: "Varje års förlängning sparar 1,1 miljarder!"

  Minst en miljard kronor årligen sparar de svenska elnätsföretagen på det samarbete som sker inom ramen för det nationella stickprovet. Peter Silverhjärta, ansvarig för mätfrågor på Svensk Energi, säger: "Alternativet till stickprovet vore ...
 • Elbranschen vill se ny lagstiftning för mer aktiva kunder

  Elbranschen vill förenkla för kunderna. Hushållen ska kunna få tillgång till sina egna mätvärden i realtid. Det ska också gå att kvitta sin egen elproduktion mot sin elanvändning. Med ett regelverk som leder dit kan vi få aktiva elkunder ...
 • Riksdagens ja till timmätning: "Viktigt etappsteg för elkunderna"

  Svensk Energi ställer sig bakom inriktningen att kunder ska få tillgång till mer detaljerad information om sin elanvändning. Ett första, om än otydligt, steg togs genom gårdagens beslut när riksdagen antog regeringens proposition "Timmätning ...
 •  

  "Rätt att utveckla kundernas tillgång till sin elanvändning"

  Rätt att utveckla kundernas tillgång till sin elanvändning" - Inför näringsutskottets behandling av propositionen om timmätning för aktiva elkunder har Svensk Energi i kompletterande brev - utöver en positiv inställning till grundtanken med förslagen ...
 •  

  Verklig kundnytta kräver mer än timmätning

  Svensk Energi instämmer i ambitionen att elkunderna ska få tydligare information om sin elanvändning. Men Svensk Energi vill spänna bågen strängare och bidra till en lösning som erbjuder verkliga möjligheter för kunden att se och förändra ...