Svensk Energi
Svensk Energi

Ärenden

Ärenden som tas upp till hantering inom organisationen för Elmarknadsutveckling initieras via det formulär som finns under "skicka in ärende" till höger på hemsidan.

Nedan återfinns en uppdaterad lista över de ärenden som är under utredning alternativt där beslutade förändringar ännu inte blivit införda i Elmarknadshandboken. Klicka på respektive ärendenummer för att få mer information.

Den senaste utgåvan av Elmarknadshandboken ersätter alltid tidigare versioner av handboken och gäller även framför tidigare svar i ärenden.

2016


Ärende nummer

 

Reg.   datum

Ärendekategori Rubrik Status
2016:01 2016-02-23 Strukturförändring Avsaknad
Z09B
Klart
2016:02 2016-05-02 Leverantörsbyte Tillfälligt personnr ändras till personnr Klart

 

 

Ärende: Flytt 

 

Rubrik: Förbättringsförslag nytt meddelande - Z03A 

 

Frekvens: Varje dag

 

Antal timmar: -

 

Beskrivning: Utifrån det som pågår på marknaden att kunden ska ha en kontakt med elhandlaren har jag ett förslag där man ska förändra anvisningsleveransen och ta bort denna, vid inflyttning. Ett förslag skulle kunna vara.

 

1. Z04A sänds istället för till anvisningsleverantören som idag till en central upphandlingsfunktion där Elhandlare, dagligen får buda på de flyttar som har gjorts i Sverige. Där registreras antal kunder, total förbrukning mm. Elnät stänger här sin ärendekedja för Z04A 2. Auktionen kopplas till ett ex 3 månadersavtal alternativt löpande. Här finns det säkert kompetens hos andra som kan se vad som skulle fungera bäst för slutkunden.

3. Elhandlaren eller den centrala upphandlingsfunktionen sänder härmed tillbaka till Elnät en Z03A (exempelvis).

4. Elnät sänder därefter Z04A åter till elhandlare.

 

Kan vara bättre att man inför en ny undertyp så att leverantören efter en vunnen upphandling sänder en Z03AU (aukton), och elnät sänder Z04AU åter så att man följer standard som i Z03L -> Z04L, Z03LK - > Z04LK osv.

 

Detta skulle göra elhandelssverige mer rörligt och det skulle göra det enklare för slutkund att inte "hamna" på dyra anvisningspriser.

 

Givetvis skulle en sådan förändring vara tvungen att funderas igenom vad som är tvunget att uppges i ett brev som måste vara obligatoriskt, kan tycka att det skulle levereras från den centrala funktionen.

Sök på Elmarknadsutveckling

Arbetsrum

Här kommer du till Elmarknadsutvecklings arbetsrum. Endast tillgängligt för Verkställighetsgruppens medlemmar.

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.