Svensk Energi
Svensk Energi

Frågor & Svar

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar på dessa frågor.

 •  

  Råd kring implementering av tidsfrister

  Jag önskar råd kring implementering av de tidsfrister som anges i elmarknadshandboken och kapitel 10.2.1. När jag pratade med en elleverantör om detta så menar de att de ändå får rätta sig efter vad nätägaren skickar oavsett hur gammalt meddelandet är (gäller i princip oavsett meddelandetyp). Så då är frågan om det finns några riktlinjer kring validering och åtgärder när aktör skickar meddelanden (i första hand avses prodatmeddelanden) som är utanför de tidsfrister som anges i handboken
 •  

  Avräkningsmetod -NULL värden

  Vi har en fråga som gäller efterlysning av mätvärden
 •  

  Avtal konsumtion och produktions anläggningar

  Hur ska vi hantera avtalsparter när vi har produktionsanläggningar, kan det vara olika avtalsparter på konsumtionsanläggningen och produktionsanläggningen? Exempel: En kund ringer in och står som konsument på konsumtionsanläggningen men vill teckna produktionsavtalet på företaget. Är det okej? Nästa fråga är avbrottsersättning på dessa två avtal, skall det betalas ut till både produktion och konsumtions avtalet?
 •  

  Mätarnummer på produktionsanläggning

  Vi har nu gjort ganska många leverantörsbyten på produktionsanläggningar och oftast så har nätägaren angett ett fiktivt mätarnummer på produktionsanläggningen. Nu så har jag 2 fall. I det ena så har nätbolaget rakt av angett samma uppgifter på produktionsmätaren som på förbrukningsmätaren och det fungerar inte i vårt system, vi kan inte behandla Z04an. I det andra fallet så har nätbolaget angett samma mätarnummer som på förbrukningsanläggningen men med en annan mätartyp, dock är det inget som anges i Z04an så vårt system tar inte hänsyn till att det är en annan mätartyp utan reagerar enbart på att det är samma mätarnummer och felar vid behandling. Hur ligger det till, är det okej att produktionsanläggningen och förbrukningsanläggning har samma mätarnummer?
 •  

  Särredovisad moms vid ersättning till mikroproduktion

  Behöver man särredovisa momsen på mikroproduktion?
 •  

  Mätmetod, Z09F

  Kan en nätägare neka ett elhandelsföretag att ändra mätmetod till timmätt om anmälan görs först efter att avtalet där kunden och elhandelsföretaget avtalat om timmätt börjat löpa? Eller är de alltid skyldiga att byta?
 •  

  Meddelandehantering på mikroproduktionsanläggningar.

  Jag har läst er information om övergångshantering och nya meddelanden i och med mikroproduktion och hoppas att jag har förstått det mesta rätt men har ett par frågor vad gäller upphörande av avtal för mikroproduktion. • Ska elhandelsföretaget skicka Z09D med avtalsslutdatum till elnätet oavsett om elhandlaren hade mottagningsplikten innan avtal tecknades eller inte?