Svensk Energi
Svensk Energi

Avräkningsmetod -NULL värden

Vi har en fråga som gäller efterlysning av mätvärden

Om nätbolaget skickar mätarställningar med NULL så får ju inte dessa efterlysas av oss som elhandlare på 4 månader. Men när det gäller timvärden har vi efterlyst dessa tidigare trots att NULL värden kommit.

Nu har ett nätbolag talat om för oss att vi inte får efterlysa timvärden där vi fått NULL om det gäller en schablonsavräknad anläggning. De säger att både månadsvärden och timvärden som är schablonavräknade har 4månaders väntetid.

Stämmer detta? Vi vill ju självklart göra rätt.

Svar:

Avräkningsmetod

I detta fall är det mycket riktigt avräkningsmetoden som avgör hur det ska hanteras. Det innebär att Elnätsföretaget har rätt i att efterlysning får ske tidigast efter 4 månader om NULL-värden skickats.
Den största skillnaden mellan dygnsavräknade och schablonavräknade timmätta anläggningar är att dygnsavräknade anläggningar ska estimeras, och det ska inte schablonavräknade.