Svensk Energi
Svensk Energi

Mätarnummer på produktionsanläggning

Vi har nu gjort ganska många leverantörsbyten på produktionsanläggningar och oftast så har nätägaren angett ett fiktivt mätarnummer på produktionsanläggningen. Nu så har jag 2 fall. I det ena så har nätbolaget rakt av angett samma uppgifter på produktionsmätaren som på förbrukningsmätaren och det fungerar inte i vårt system, vi kan inte behandla Z04an. I det andra fallet så har nätbolaget angett samma mätarnummer som på förbrukningsanläggningen men med en annan mätartyp, dock är det inget som anges i Z04an så vårt system tar inte hänsyn till att det är en annan mätartyp utan reagerar enbart på att det är samma mätarnummer och felar vid behandling. Hur ligger det till, är det okej att produktionsanläggningen och förbrukningsanläggning har samma mätarnummer?

Svar:
Hantering av samma mätarnummer på produktion som tillhörande förbrukning

Ja, det här är okej då samma mätare används för att mäta produktion och förbrukning i kundens anläggning. Utvecklingen av tekniken för mätare ser ut att gå åt att detta kommer bli allt vanligare.

Självklart skulle det underlätta om nätägaren kan ha olika identiteter även om det är samma mätare men det finns inga sådana krav.

Det bästa är att ha systemstöd för att kunna hantera detta, men har man inte det som elhandlare kan ett sätt vara att i sitt eget system märka upp mätarnumret för produktionen så att det blir skilt från förbrukningens. Konsekvensen av att göra så är att framtida PRODAT som innehåller mätarnummer felaktigt avvisas och därför behöver man då även sätta upp rutiner för att hantera det. UTILTS med timmätvärden påverkas däremot inte eftersom anläggnings ID och inte mätarnummer används som identitet.