Svensk Energi
Svensk Energi

Mätmetod, Z09F

Kan en nätägare neka ett elhandelsföretag att ändra mätmetod till timmätt om anmälan görs först efter att avtalet där kunden och elhandelsföretaget avtalat om timmätt börjat löpa? Eller är de alltid skyldiga att byta?

Svar:
Skyldighet att timmäta på kunds begäran

Mätföreskriften anger att elnätsföretaget ska tillgodose elanvändarens begäran inom tre månader.

 Mätföreskriften 10:7

7 § Nätkoncessionshavaren ska inom tre månader efter mottagande av fullständig anmälan enligt 9 kap. 4 § meddela leveransskyldig elleverantör:

– befintlig elleverantörs identitet (EDIEL-id),

– nätkoncessionshavarens identitet (EDIEL-id),

– anläggningsidentitet (anl id),

– områdesidentitet (områdes id),

– tidslängd på mätvärden (timme eller månad)

– avräkningsmetod

– ändringstidpunkt för byte av tidslängd på mätvärden (timme eller månad).

Förändring kan göras i befintligt avtal om avtalsvillkoren tillåter. Skulle kunden välja att efter exempelvis två månader byta från fast till rörligt med begäran om timmätning är det då varken möjligt eller önskvärt att backa leverantörsbytet, elhandelsföretaget meddelar elnätsföretaget att en ny avtalsform tecknats med hjälp av Z09F (information om att timmätning önskas pga tecknat avtal på en befintlig leverans). Z09F skickas med dagens datum eller senare datum som giltighets datum, giltighetsdatum får inte vara ett retroaktivt datum.

 Elhandelsföretaget informerar elnätsföretaget så fort informationen är känd, max 14 månader innan.

Svaret på din fråga blir att elnätsföretaget inte kan neka elanvändarens begäran om timmätning, även om avtalet börjat löpa. Elhandelsföretaget ska meddela elnätsföretaget så fort informationen är känd och elnätsföretaget har tre månader på sig att genomföra förändringen från dagen för mottagen anmälan.

Vi vill även hänvisa till ellagens förarbeten där man påpekar att alla anläggningar bör timmätas. Även på SvKs Ediel- och avräkningskonferens som hölls i förra veckan nämner man att senast 2025 ska samtliga mätare klara timmätning, dock utan krav på timavräkning än så länge.