Svensk Energi
Svensk Energi

Meddelandehantering på mikroproduktionsanläggningar.

Jag har läst er information om övergångshantering och nya meddelanden i och med mikroproduktion och hoppas att jag har förstått det mesta rätt men har ett par frågor vad gäller upphörande av avtal för mikroproduktion. • Ska elhandelsföretaget skicka Z09D med avtalsslutdatum till elnätet oavsett om elhandlaren hade mottagningsplikten innan avtal tecknades eller inte?

Beslut är nu taget att oberoende av vilket sätt ett elhandelsföretag har övertagit mottagningen av produktionen (leverantörsbyte eller mottagningsplikt) ska en Z09D med avtalsslut skickas i samband med att avtalsperioden löper ut. Detta för att informera elnätsföretaget om att mottagningsplikt nu åter råder. Så när det gäller en mikroproduktionsanläggning ska alltid en Z09D med avtalsslut skickas när avtalsförhållandet upphör,