Svensk Energi
Svensk Energi

Råd kring implementering av tidsfrister

Jag önskar råd kring implementering av de tidsfrister som anges i elmarknadshandboken och kapitel 10.2.1. När jag pratade med en elleverantör om detta så menar de att de ändå får rätta sig efter vad nätägaren skickar oavsett hur gammalt meddelandet är (gäller i princip oavsett meddelandetyp). Så då är frågan om det finns några riktlinjer kring validering och åtgärder när aktör skickar meddelanden (i första hand avses prodatmeddelanden) som är utanför de tidsfrister som anges i handboken

Svar:

Tidsfrister

I tabellen i 10.2.1 finns tidpunkter angivna. Att beakta här är att det är elnätsföretagen som är ansvariga för allt som har med anläggningen att göra, inklusive vem som är kund och elhandelsföretag. Det gör att om något skulle gå snett och det blir försenat, så måste ändå elnätsföretagens information skickas vidare till de elhandelsföretag som är berörda. Detta kan ske utanför tidsgränserna men måste ändå godkännas. Vi rekommenderar dock att det kan vara bra att flagga upp i systemet att dessa meddelanden kommit in sent, så att en handläggare kan kontakta elnätsföretaget för att reda ut vad som gått snett. Det är bara i undantagsfall som man ska frångå tidsfristerna. Om ett elnätsföretag gör detta regelbundet bör elhandelsföretagen påpeka detta till Energimarknadsinspektionen.
 
Vi lägger in en rekommendation i handboken som uppmanar elnätsföretagen att skicka ett epostmeddelande som berättar orsaken i de fall ett meddelande skickats efter tidsfristen.