Svensk Energi
Svensk Energi

Särredovisad moms vid ersättning till mikroproduktion

Behöver man särredovisa momsen på mikroproduktion?

Svar: Alla fakturor som innehåller poster med både utgående och ingående moms måste konstrueras så att bägge momsbeloppen syns var för sig, både i redovisningen till skatteverket och på fakturan. Det betyder att så fort ni har en post på fakturan där ni ersätter kunden måste ni även ha momsbeloppet särredovisat för detta.