Svensk Energi
Svensk Energi

Bemanning

Beslutsgruppen

Namn Organisation/Företag
Pinzón, Tania (ordförande) Svenska kraftnät
Nilsson, Claes 
Svensson, Linda
Oberoende Elhandlare
Göteborg Energi
Wingfors, Henrik
Energiföretagen Sverige
Marcelius, Louise (sekreterare) Energiföretagen Sverige


Verkställighetsgruppen

Namn Organisation/företag
Ericsson, Sverker
Dalakraft
Edlund, Jörgen Umeå Energi
Eriksson, Håkan Ellevio
Fält, Birger Svenska kraftnät
Karlsson, Åsa Trollhättan Energi
Lindgren, Emma Vattenfall Eldistribution
Ludwigs, Oscar Svenska kraftnät
Lövberg, Mikaela E.ON
Marcelius, Louise (sekreterare) Energiföretagen Sverige
Segerheim, Ann-Sofie Svenska kraftnät
Svensson, Christina BestEl/V:a Orust E-tj
Svensson, Linda (ordförande) Göteborg Energi
Qvist, Göran Telge Energi
Vengelin Olov Fortum Markets
Åkerlund Nathan Zavann
   
Odenholm, Lena  (administration) Energiföretagen Sverige

Sök på Elmarknadsutveckling

Arbetsrum

Här kommer du till Elmarknadsutvecklings arbetsrum. Endast tillgängligt för Verkställighetsgruppens medlemmar.

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.