Svensk Energi
Svensk Energi

Organisation

En bild över organisationen

Beslutsgruppen

Beslut fattas av Beslutsgruppen, BG, vilken är formellt ansvarig för beslut om verksamhetsförändringar i elbranschen. BG består av representanter från organisationerna Oberoende elhandlare, Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Energi och Svenska kraftnät. Beslut fattas på basis av beslutsunderlag framtaget av Verkställighetsgruppen, VG.

Verkställighetsgruppen

Det operativa arbetet i organisationen åligger VG och består av två huvuduppgifter. Den ena uppgiften innebär att bereda förslag till förändringar inför beslut i BG, den andra uppgiften innebär utveckling av rekommendationer, rutiner och format.  

Arbetet i VG bedrivs i en arbetsgrupp som leds av en ordförande. I gruppen ingår även en sekreterare, som också är sammankallande. Sekreteraren ska se till att den interna processen fungerar, att ärenden dokumenteras, bereds, kommuniceras och föredras inför beslut i BG.

Ediel och Svenska kraftnät

Tekniska lösningar (format) till följd av verksamhetsförändringar utarbetas av Ediel-Teknikgruppen vid Svenska kraftnät på uppdrag av VG.

Sök på Elmarknadsutveckling

Arbetsrum

Här kommer du till Elmarknadsutvecklings arbetsrum. Endast tillgängligt för Verkställighetsgruppens medlemmar.

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.