Svensk Energi
Svensk Energi

Skicka in din fråga/ditt ärende

Frågor och ändringsförslag skickas in till Elmarknadsutveckling via nedanstående formulär.

Förutom att i fritext ge en beskrivning av vad ärendet/frågan handlar om, d v s förbättringsförslag, problemställningar samt eventuella lösningar, ber vi den som skickar in ett ärende/en fråga, att bland ett urval av alternativ (rullgardinsmenyn) klassificera vilken typ av ärende det rör sig om samt ange hur frekvent problemet är och vilken arbetsinsats som krävs varje gång.

För att Elmarknadsutveckling ska ha möjlighet att, vid behov, ställa kompletterande frågor till den som skickat in ett ärende efterfrågas också kontaktuppgifter.

Alla uppgifter är obligatoriska.

Sök på Elmarknadsutveckling

Arbetsrum

Här kommer du till Elmarknadsutvecklings arbetsrum. Endast tillgängligt för Verkställighetsgruppens medlemmar.

Energiföretagen Sverige

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme är nu Energiföretagen Sverige. Läs mer om den nya föreningen på www.energiforetagen.se.